arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i statistik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  4 juni

Om jobbet

Linköpings universitet
ledigförklarar härmed en anställning som

Universitetsadjunkt i statistik   
         
med placering vid avdelningen för Statistik och maskininlärning (STIMA), institutionen för datavetenskap (IDA).

Omfattning

Anställningen är tidsbegränsad på 12 månader. Omfattning enligt överskommelse men önskvärt är 50-100%.

Tillsättningsprogram

Statistikämnet har sin hemvist på avdelningen för Statistik och Maskininlärning (STIMA) vid IDA. STIMAs verksamhet präglas av en modern syn på statistikämnet där sannolikhetsmodeller kombineras med datorkraft och effektiva beräkningsalgoritmer för att lösa utmanande komplexa problem.

STIMA är värd för kandidatprogrammet Statistik och dataanalys och det internationella masterprogrammet Statistics and Machine Learning samt ger maskinlärningskurser för ingenjörer. 

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. 

För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen undervisning i statistik, maskininlärning och programmering på grund- och avancerad nivå, samt handledning av projektarbeten och kandidatuppsatser.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom statistik eller maskininlärning, samt dokumenterade ämneskunskaper inom statistik eller maskininlärning är meriterande för anställningen. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning inom statistik eller maskininlärning på grund- och/eller avancerad nivå.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska.

Tillträde

Enligt överenskommelse. 

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 4 juni 2020. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat