arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

Vi söker en universitetsadjunkt i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete.

Bakgrund

Inom ämnet, och på enheten för, socialt arbete vid Örebro universitet ges socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (avancerad nivå), fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå, olika uppdragsutbildningar, samt forskarutbildning. Forskningen i socialt arbete behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn och ungas utsatthet, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete samt sociala insatser i anslutning till detta.

Arbetsuppgifter

Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Den sökande ska bedriva undervisning inom socionomprogrammet då främst på kurserna Människans utveckling, utsatthet samt psykosociala insatser, Förändringsarbete och förhållningssätt i socialt arbete samt Yrkesutövande och professionalitet. Den sökande kan även, i mån av formell behörighet, komma att undervisa på andra kurser.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder


Undervisningsspråket är svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Då den sökande bland annat kommer att undervisa i samtalsmetodik, professionalitet, yrkesroll och psykosociala insatser, är en socionomexamen ett krav.

Den sökande ska ha kunskapsmässiga färdigheter och praktiska erfarenheter som väl motsvarar innehållet på de kurser som personen ska undervisa i.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten

Information
Anställningen är 50 % under sex månader med start 9 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av bitr. enhetschef Sara Thunberg, 019-30 38 24, e-post: sara.thunberg@oru.se eller enhetschef Anna Petersén tfn 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-02. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpa.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat