arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  12 april

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar minst en anställning som universitetsadjunkt i socialt arbete

Arbetsuppgifter

Avdelningen för Socialt arbete bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning, på grund- och avancerad nivå, i ämnena Socialt arbete och Välfärdsrätt. Dessutom ges ett antal fristående kurser och uppdragsutbildningar.
 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
För den aktuella anställningen innebär detta huvudsakligen att administrera, undervisa och ansvara för kurser och moment på socionomprogrammet som är särskilt inriktade mot socionomprofessionen, i synnerhet moment kring professionellt förhållningssätt och självkännedom samt mot den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).
 
Dokumenterad yrkeslivserfarenhet av socialt arbete och dokumenterad god kännedom om det sociala arbetets olika verksamhetsområden samt socionom- eller social omsorgsexamen är krav för anställningen. Meriterande för anställningen är dokumenterad utbildning i, och praktisk tillämpning av, yrkeshandledning.
 
Innehavaren av anställningen ska kunna uppvisa god förmåga att samarbeta och skapa relationer är av stor betydelse liksom flexibilitet och förmåga att strukturera arbetet.
 
Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
 
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten.
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
 
Den sökande ska kunna uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom IKOS är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=12962&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat