arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete med inriktn. funktionshinderområdet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Om Malmö universitet
Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten utvecklas forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. De allra flesta medarbetare och studenter finns på Malmö sjukhusområde, där fakultetens kansli också finns, men vi har också verksamhet på Universitetsholmen nära Malmö centralstation.
Läs mer om Fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution

Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg. Läs mer om institutionen för socialt arbete här.

Innehåll och arbetsuppgifter

Programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet riktar sig till personer som är intresserade av att arbeta med människor i alla åldrar som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Utbildningen ger kunskap inom såväl det pedagogiska som det sociala området. Utifrån en samhälls- och socialvetenskaplig grund lär sig studenterna om medicinska och sociala aspekter av olika funktionsnedsättningar, etik, aktivitet och relationer, lagstiftning, teknik och hjälpmedel, alternativ kommunikation, förebyggande och hälsofrämjande arbete samt samverkan mellan olika professioner och intressenter. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, handledning och examination av kurser inom utbildningsprogrammet. Kurserna ges på både grund- och avancerad nivå.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har:
 • Examen från universitet eller högskola på magisternivå eller, om särskilda skäl finns, kandidatnivå alternativt motsvarande skicklighet av betydelse för anställningen
 • Visat pedagogiskskicklighet

Specifikt för denna anställning krävs:

•Dokumenterad erfarenhet av nätbaserad undervisning inom ämnet handikapp- och rehabiliteringsvetenskap.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.
Vid adjunktsanställning ska särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Minst 25 % fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-06-30

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida
www.mah.se/ledigaanstallningar

Välkommen med din ansökan!