arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt arbete, inr VFU-samordnare/kursansvarig VFU

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete har sin organisatoriska tillhörighet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs på campus Kalmar och Växjö.
Vi ger utbildningar i socialt arbete på grund-, avancerad och forskarnivå. Den forskning som bedrivs hos oss är främst inriktad på områden som berör livsvillkor för barn och ungdomar,
äldre personer, migrationsforskning och välfärdsforskning ur nationella och internationella perspektiv.

Ämnesområde för befattningen


Socialt arbete

Placeringsort tillsvidare


Kalmar

Anställningens omfattning


Heltid, tillsvidare anställning, Provanställning i 6 månader.

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna består av samordning av den verksamhetsförlagda utbildningen i socionomprogrammet. Det inbegriper administration, kursansvar för VFU-kursen, rekrytering och
utvecklande av avtal kring VFU-platser, samt övrig samverkan inom Kalmar, Blekinge, Kronobergs region med omnejd och dess arbetsgivare för socionomer. Utbildningsplanering, undervisning och examination gäller inom området teoribildning i ämnets kärnområden och det sociala arbetes metoder. Vi erbjuder en aktiv utbildningsmiljö och värdesätter medarbetare som initierar och bedriver utvecklingsarbete inom ämnesområdet.

Anställningen innebär samverkan med andra lärare, forskare och omgivande samhälle nationellt och internationellt, samt aktivt deltagande i institutionens gemensamma arbete. De flesta av institutionens
kurser har i större eller mindre omfattning inslag av flexibel undervisning vilket kräver färdighet i att undervisa med hjälp av olika digitala verktyg.

Samarbetsförmåga och flexibilitet är egenskaper som har stor betydelse, såväl i relation till studenter som inom lärarkollegiet, forskningsmiljöer och det omgivande samhället.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen i socialt arbete, eller någon annan yrkesskicklighet som är av
betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs socionomexamen, avlagd magisterexamen i socialt arbete, dokumenterad administrativ skicklighet, dokumenterad skicklighet i ledning inom det professionella sociala arbetets verksamhetsfält, dokumenterad samarbetsförmåga och dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Meriterande i övrigt är dokumenterad erfarenhet av VFU-planering och VFU-samordning för socionomstudenter, ledning i professionellt socialt arbete, ett etablerat kontaktnät inom Kalmar, Blekinge och Kronobergs region med omnejd och dess arbetsgivare för socionomer.

Erfarenhet av undervisning, handledning, examination och forskning inom ämnet socialt arbete.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat