arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i socialt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Institutionen för socialt arbete
Socialt arbete är både en vetenskaplig disciplin, ett utbildningsområde och en profession. Centralt inom socialt arbete är att förstå och förklara sociala problem samt att bidra till en positiv social förändring genom interventioner riktade till såväl enskilda människor och grupper som olika delar av samhället. Klassiska välfärdsfrågor som fattigdom, hemlöshet och social ohälsa samsas här sida vid sida med ett starkt fokus på frågor som rör barn, familj, missbruk och social omsorg.

Innehåll och arbetsuppgifter
Som adjunkt kommer du att undervisa inom ramen av socionomprogrammet, socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet och fristående nätbaserad kurs. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, handledning och examination av kurser inom utbildningsprogrammen samt fristående kurs. Kurserna ges på grundnivå.

Behörighet 
Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ämnet psykologi och socialpsykologi i relation till våra två utbildningsprogram: socionomutbildningen och socialpedagogiskt arbete med inriktning mot funktionshinderområdet.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examination av examensarbeten.
 • Undervisningserfarenhet av nätbaserad kurs inom ämnet psykologi.
Särskilt meriterande för denna anställning 
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet psykologi och socialpsykologi
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning
Som bedömningsgrunder används även graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen.

Med pedagogisk skicklighet avses 
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Upplysningar

Studierektor Camilla Nordgren camilla.nordgren@mau.se
HR-specialist Linda-Lo Johansson 040-665 78 40 linda-lo.johansson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 10 juni 2020.

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare  Se även Malmö universitets anställningsordning Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummerREK2020/125,i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 205 06 Malmö, märkt med referensnummer  REK2020/125

Övrigt

Anställningen en tidsbegränsad anställning mellan perioden 1/7- 2020 t.o.m. 31/1 2021. Anställningen är på 75 %.

Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2020-07-01

För att se annonsen i sin helhet gå in på Mau.se

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat