arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i samhällsfarmaci

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.

Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik, Farmakoekonomi, Farmakoepidemiologi, Farmakokinetik, Farmakometri, Farmakoterapi, Galenisk farmaci och nanoteknologi, Klinisk farmaci, Läkemedelsformulering, Läkemedelstillförsel, Molekylär galenisk farmaci, Samhällsfarmaci.

Mer information: https://www.farmaci.uu.se/

Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhälle. Det innefattar också de professioner, främst de farmaceutiska, som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer. Våra kurser på apotekarprogrammet, receptarieprogammet och kompletteringsutbildningen för farmaceuter utbildade utanför EU/EES fokuserar på läkemedelsanvändning från öppenvårdsapotekets perspektiv och består till stor del av kurser innehållande verksamhetsförlagd utbildning på öppenvårdsapotek.

Under 2022 startar vi flera nya och reviderade kurser på apotekar- och receptarieprogrammet och behöver i och med det förstärka vår bemanning.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är undervisning och administration inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå samt på kompletterande utbildning för farmaceuter med utländsk examen. Undervisningen innefattar kursansvar, kursutveckling, undervisning och examination.

Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurserna i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation, både på den verksamhetsförlagda utbildningen samt teoretiska kurser.

Administrativt arbete såsom schemaläggning och kontakt med externa föreläsare ingår i arbetsuppgifterna. Det ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet samt den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav: För den aktuella anställningen krävs att den sökande har en farmaceutisk grundutbildning och legitimation som apotekare eller receptarie.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två åren av anställningen. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska, med fördel inom det farmaceutiska området.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Den sökande ska ha god kunskap om apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som tillämpas inom hälso- och sjukvården. Det är också meriterande om den sökande har arbetat med handledning och coachning av studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning på öppenvårdsapotek samt har relevant utbildning för detta.

Administrativ skicklighet är betydelsefullt för anställningen. Det är meriterande om den sökande tidigare har arbetet i de studieadministrativa system som används på Uppsala universitet.

Den sökande bör ha lätt för att samarbeta med andra och ha en god kommunikativ förmåga samt vara självständig och initiativtagande. Dessutom förutsätts att den sökande ska vara bekväm i en beslutsfattande roll och ha vana av och förmågan att arbeta på ett projektinriktat sätt. Då arbetsbelastningen periodvis är hög krävs förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt en förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2021-11-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Charlotta Heijkenskjöld, charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2021, UFV-PA 2021/2444.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-11-01 Tillsvidareanställning