arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i samhällsbyggnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 13 000 studenter och 700 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetsadjunkt i samhällsbyggnad
Vi söker nu universitetsadjunkt i samhällsbyggnad till vårt Lantmätarprogram.

Vi säker dig som antingen har en examen inom samhällsbyggnad, samhällsplanering, lantmäteriteknik eller juridik, med inriktning fastighetsbildning mark och exploatering, hyres- och arrenderätt, fastighetsrätt eller miljörätt. Det 3-åriga Lantmätarprogrammet är tvärvetenskapligt och knyter ihop juridiska, tekniska, sociala och ekonomiska kunskaper inom hållbar samhällsbyggnad.

Då yrkesrollen är i förnyelse med många fler aktörer på marknaden som vill anställa samhällsbyggare är också programmet under utveckling och du kommer därför kunna vara med och bygga upp denna nya profilering. Programmets hållbarhetsprofil utgår från ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv på tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen.

Som anställd hos oss strävar du efter att bidra till en vidareutveckling av såväl programmet som dig själv, tillsammans i lärarlaget och det omgivande samhället. Du har ett stort pedagogiskt intresse och brinner för lärande och undervisning. Vidare har du ett helhetsperspektiv och vill bidra till många delar av utbildningen. Alla kurser bär och kommunicerar den pedagogiska idéen kring AIL, vilket är ett sätt att få studenten att medvetet och reflekterande kombinera teoretisk och praktisk kunskap utifrån samhälleliga aspekter. Utbildningen är tvärdisciplinär och består av en kombination av teori och praktikfall där praxisnära kunskap och erfarenhet kombineras med teori och metod från vetenskaplig grund.

Sammanfattningsvis kräver utbildningen en balans mellan det akademiska bildningsperspektivet och praktikens verklighet, i branschnära samverkan.

Arbetsuppgifter:

 Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning på Lantmätarprogrammet – samhällsbyggnad och samhällsplanering inom avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling vid Institutionen för Ekonomi och IT.

Därutöver ingår utvecklingsmöjligheter inom såväl ämnesområdet som inom det pedagogiska området, medverkan i Högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt samt delta i de forskning- och utvecklingsprojekt som bedrivs inom institutionen och kontakter med det omgivande samhället är särskilt viktigt.

Behörighetskrav:

- Avlagd magisterexamen inom lantmäteriteknik, juridik eller samhällsbyggnad med inriktning mot fastighetsekonomi, planering, fastighetsbildning, mark- och exploatering, eller motsvarande.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:


- God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:


- Arbetslivserfarenhet inom relaterad bransch
- Erfarenhet av att handleda 
- Erfarenheter av att delta i forskning och utvecklingsprojekt
- Dokumenterat goda kontakter i näringsliv och omgivande samhälle
- Erfarenheter inom något eller några av följande områden: - Fastighetsjuridik och miljörätt
- Fastighetsekonomi
- Fastighetsbildning
- Mark- och exploatering
- Planprocessen, t.ex. reglering med detaljplan och plangenomförande

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2022/146 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2022-08-31

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning