arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i ryska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

 

Arbetsuppgifter: Undervisning och administration. Anställningen avser i huvudsak undervisning på grundnivå i ryska. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. I övrigt arbetsuppgifter enligt lokalt kollektivavtal, vari ingår egen kompetensutveckling.

 

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning i ryska och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och ryska är ett krav.

Det är meriterande att ha undervisat i rysk språkhistoria.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

- CV
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationer som åberopas (max 10 st)

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Ansökan skall skrivas på svenska. Intervjuer kan komma att ske före ansökningstidens utgång.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 oktober 2019 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning tom 2019-12-31

Anställningens omfattning: 25 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel 018-471 14 40, e-post prefekt@moderna.uu.se.

 

Välkommen med din ansökan senast den 23 september, UFV-PA 2019/2940.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.