arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i risk- och miljöstudier - vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 februari

 • Sök jobbet senast

  14 mars

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Karlstads universitet satsar på forskning och utbildning inom risk- och miljöområdet.

Ämnet risk- och miljöstudier har ca 30 anställda och tillhör Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap. Inom ämnet ges kandidatprogrammet Miljö och säkerhet, masterprogrammet Riskhantering i samhället, samt ett flertal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Risk- och miljöstudier är forskarutbildningsämne med för närvarande tio doktorander.

Hållbarhet och hantering av risker i samhället är ett gemensamt tvärvetenskapligt tema för undervisning och forskning inom risk- och miljöstudier på Karlstads universitet. En stor del av forskningen är knuten till tvåcentrumbildningar: Centrum för forskning om samhällsrisker (CSR) och Centrum för forskning om hållbar samhällsförändring (CRS). Mycket av forskningen görs i nära samarbete med företag, organisationer, kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Vi söker nu en adjunkt i risk- och miljöstudier för ett vikariat.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som kan undervisa inom ämnet, särskilt om grunderna inom de två ämnesområdena riskhantering och miljövetenskap. Också gränssnittet mellan dessa två fält med fokus på förståelse av samhällets miljörisker och hanteringen av dessa utgör fokus för undervisningen på framförallt kandidatprogrammet.
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och examination inom våra utbildningsprogram, men även på fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Behörighetskrav

För behörighet till anställningen krävs minst yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område samt erfarenhet av undervisning på högskole- eller gymnasienivå. Genomförd högskolepedagogisk utbildning är ett krav men om sådan saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra sådan utbildning och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstid. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning">https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt kommer att fästas vid: Pedagogisk skicklighet visad genom erfarenhet och utveckling av undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå i risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering eller andra relevanta ämnesområden.

Stor vikt kommer att fästas vid: Erfarenhet av undervisning i en tvärvetenskaplig ämnesmiljö; Personliga egenskaper, bland annat självständighet och förmåga att samarbeta. 

Vikt kommer också läggas vid erfarenhet av miljö- och säkerhetsfrågor i yrkeslivet utanför akademin.

Sökanden ska kunna undervisa på svenska och engelska, därmed krävs goda kunskaper både muntligen och skriftligen i båda dessa språk.

Erfarenhet av undervisning inom risk- och miljöstudier, miljövetenskap eller riskhantering eller närliggande ämnen på högskolenivå är meriterande liksom forskarutbildning inom något av dessa fält.

För bedömningsgrunder i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning, https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning">https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf.

Villkor

Anställningen är ett vikariat på heltid med start snarast till och med 23/01 2022. Eventuell möjlghet till förängning kan finnas.

Ansökan

Skickas in via universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att din kompetens dokumenterats på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens utgång. Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av att söka denna anställning.
- CV.
- Beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter.
- Kopior av relevanta betyg, examensbevis och intyg från tidigare verksamhetsmiljöer.
- Rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- Redogörelse för språkkunskaper.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker och publikationer, ska skickas till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Sista ansökningsdag: 2021-03-14                                           

Ange referensnr: 2021/26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning