arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i rättsvetenskap (vikariat)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Vi söker en universitetsadjunkt i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår till övervägande del undervisning på grundnivå, men till viss del även på avancerad nivå. I anställningen ingår såväl undervisning på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser inom ämnet.

I arbetsuppgifterna ingår även att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även administrativt arbete.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning.

Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. En bra samarbetsförmåga är ett krav. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande ärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Då innehavaren av anställningen förväntas kunna undervisa i flera juridiska discipliner på grundläggande nivå bör den sökande ha ämnesteoretisk bredd. Som universitetsadjunkt i rättsvetenskap förväntar vi oss att den sökande bland annat har mycket god kompetens i socialrätt, allmän förvaltningsrätt, asylrätt, allmän rättslära och att denne även kan undervisa i EU-rätt. Därtill är det meriterande om den sökande har erfarenhet av att undervisa några delar av civilrätt och straffrätt.

Den sökande behöver ha god kunskap om juridisk metod, eftersom denne förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.

Övriga bedömningsgrunder


Undervisning på engelska kan förekomma, varför den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska.

Närvaro i verksamheten är viktig. Innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. Särskilt meriterande är således dokumenterad god samarbetsförmåga och administrativ kompetens.

Information

Anställningen är 100 %, under 3 månader, med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse.

Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas via prefekt.jps@oru.se och växeln 019-30 30 00.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2021-08-02. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat