arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt för undervisning på Personalvetarprogrammet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt för undervisning på Personalvetarprogrammet
Till Personalvetarprogrammet på Högskolan Väst söker vi nu en universitetsadjunkt.

Den vi söker ska ha magisterexamen från personalvetarprogram, eller motsvarande utbildning inom HR-området samt ha gedigna professionsspecifika erfarenheter inom HR-/ det personalvetenskapliga arbetsområdet.

Personalvetarprogrammet på Högskolan Väst har idag två inriktningar: psykologi med inriktning arbets- och organisationspsykologi samt pedagogik med inriktning mot arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa. Undervisningen på programmet innefattar personal- och organisationsfrågor på olika nivåer. Här ingår teman som ledarskap, förändringsarbete i organisationer, individ- och gruppsykologi, organisationskultur/klimat, konflikthantering, samtalsmetodik, lärande och kompetensutveckling samt arbetsmiljö- och hälsoarbete i organisationer.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, handledning, och kursutveckling, huvudsakligen i det treåriga personalvetarprogrammet. Undervisning kan även förekomma inom fristående kurser samt i uppdragsutbildning i relevanta ämnesområden.
- Delta i institutionens inre arbete och pedagogiska utveckling samt att fullgöra de administrativa uppgifter som tillhör en läraranställning.

Behörighetskrav:


- Avlagt magisterexamen från en personalvetarutbildning/motsvarande utbildning med relevans för det personalvetenskapliga verksamhetsområdet.
- Ha dokumenterade professionsspecifika erfarenheter inom HR/det personalvetenskapliga verksamhetsområdet.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:


- Förmåga att undervisa på svenska.
- Förmåga att kunna kommunicera på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbets- och kommunikativ förmåga.

Meriterande:

I första hand är det meriterande med professionsspecifika erfarenheter som är av betydelse för det ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, därefter kommer undervisningserfarenhet, men också erfarenhet av kursutveckling inom utbildningsprogram.

Intresse för och erfarenhet av digitala verktyg inom undervisning och examination är särskilt värdefullt då digitalisering är ett prioriterat utvecklingsområde vid Högskolan Väst

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

För att lyckas i rollen behöver du vara självgående och drivande med ett lyhört perspektiv. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt och en bra samarbetsförmåga.

Övrigt:

Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 %. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.

De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/218 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-10-27

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast möjligen Tillsvidareanställning