arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Pedagogiskt arbete

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Arbetsuppgifter
Vid avdelningen lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) och dess forskningsmiljö pedagogiskt arbete bedrivs praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

I anställningen som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande ingår undervisning, utvecklingsarbete samt administration med relevans för lärarutbildning. Det ingår också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavaren av anställningen som universitetsadjunkt ska medverka i utbildning på grund- och avancerad nivå.

Ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete eller motsvarande med inriktning mot yngre barns lärande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende studier som rör förskola, skola eller fritidshem är meriterande för anställningen. Meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet från forskning inom det förskolepedagogiska området.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på engelska är meriterande.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.
 
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra Universitetsadjunkter inom Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=10730&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.