arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete inriktning yngre barns lärande

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar minst en anställning som Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande

Beskrivning av ämnesområdet

Denna anställning är placerad vid avdelningen för Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN). Inom avdelningen bedrivs praktiknära forskning om verksamheter i anslutning till utbildning, som syftar till att förstå och problematisera villkor för utbildning och undervisning i bland annat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer och observationer.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I anställningen som universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande ingår undervisning och utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår främst undervisning inom olika delar av lärarutbildningen på såväl grundläggande- som avancerad nivå. Även undervisning i uppdragskurser, fristående kurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Undervisningen i denna anställning är huvudsakligen inriktad mot områden inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning (VFU), främst inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och förskollärarprogrammet.

Innehavaren av anställningen ska visa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot yngre barns lärande. Särskilt meriterande för anställningen är avlagd lärarexamen med inriktning mot fritidshem alternativt förskollärarutbildning.  Särskilt meriterande är därtill dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem alternativt förskollärarutbildning. Meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet på högskolenivå inom det utbildningsvetenskapliga området med inriktning mot yngre barns lärande. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Anställningens omfattning

Anställningen är en visstidsanställning, 50%-100% under perioden 2021-08-01 - 2022-01-31 med möjlighet till förlängning.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16611&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat