arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i pedagogik, fokus på arb inom samverkan och lärarutb

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner.

Denna anställning är placerad vid institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP) som är representerad vid både campus Kalmar och campus Växjö. Inom institutionen bedrivs forskning inom flera områden med relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete: exempelvis interaktion i klassrummet, elevers lärande, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor, bedömning och betygssättning, lärares arbete och ledarskap i skolan, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, specialpedagogik samt värden och normer i förskolans och skolans praktik.

Det mest omfattande uppdraget för DLP är att medverka i lärarutbildningarna i Kalmar och Växjö. Stora delar av förskoleprogrammet och grundlärarprogrammets tre inriktningar är förlagda till institutionen som också ansvarar för vissa kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK-kurser) inom övriga lärarprogram. Vidare undervisar institutionens lärare i handledarutbildning och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.

Ämnesområde för befattningen: Pedagogik


Placeringsort tillsvidare: Kalmar/Växjö

Anställningens omfattning: Anställningen gäller till den 31 januari 2022 och på heltid med tillträdesdag 1 februari 2021 med ev möjlighet till förlängning.

Arbetsbeskrivning:


Arbete i flera av de samverkansprojekt som bedrivs vid institutionen. Därutöver kan kursarbete i de lärarutbildningskurser som berör grundlärarprogrammet inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förekomma men det kan också ingå undervisning inom andra verksamhetsområden.

I anställningen ingår att genomföra utbildning i institutionens samverkansprojekt och uppdragsutbildning, programkurser samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning och handledning inom samverkan och lärarutbildning men i arbetsuppgifterna kan det ingå handledning av uppsatser/självständiga arbeten.

Undervisningen bedrivs på svenska. Resor mellan universitetets två campus förekommer eftersom undervisning i både Kalmar och Växjö ingår i tjänsten.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som adjunkt är den som har lärarexamen, har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt magisterexamen i pedagogik eller annat för anställningen relevant samhällsvetenskapligt ämne samt har kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Examensbevis (magisterexamen) ska bifogas ansökan. Ansökningar utan bifogade examensbevis för grundutbildning och magisterexamen kommer inte att beaktas.

Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk krävs.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad med avseende på såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt är graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av lärarutbildning.

Meriterande i övrigt:


- Erfarenhet av handledning/ledning av kollegialt lärande

- Samarbetsförmåga och flexibilitet


- Erfarenhet av undervisning inom högskola

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som, genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Ange löneanspråk och önskad placeringsort i din ansökan.

Välkommen med din ansökan senast 16 december 2020

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat