arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i nationalekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Enheten för nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet har ett 25-tal medarbetare ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av nationalekonomi av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och rättsvetenskap. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Nationalekonomiämnet är en del av ”Academy of Natural Resource Governance”, en av universitets strategiska satsningar mot nydanande utbildningar. Enheten är därför i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisningskapacitet.

Ämnesbeskrivning

Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter

Förutom undervisning ingår i anställningen också därtill hörande arbetsuppgifter som examination, kursansvar, kursutveckling och handledning, liksom att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning. Det är en fördel om den sökande har en bred nationalekonomisk kompetens och tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska. Placeringsort är Luleå, men undervisning på andra orter och distansutbildningar kan också förekomma.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:

*avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
*visat pedagogisk skicklighet

Övriga kvalifikationer

*Dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning inom nationalekonomi.
*Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex kursutvärderingar, kursplaner, studiehandledningar eller dylikt.
*Förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska.

Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information

Tjänsten är tidsbegränsad under 2 år på heltid (100%). Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle vid universitetets campus i Luleå. Provföreläsning tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, avdelningen för samhällsvetenskap, telefon 0920-492335, e-post: jerry.blomberg@ltu.se, Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, telefon 0920-493445, e-post: jesper.stage@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas examensarbete och eventuella övriga vetenskapliga arbeten som den sökande vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2021
Referensnummer: 4122-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat