arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Möbelkultur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

universitetsadjunkt i Möbelkultur

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), Campus Lidingö.

Tillsättningsprogram

Malmstens Linköpings universitet på Campus Lidingö har sina rötter i den yrkesinriktade skola som möbelsnickaren och möbelformgivaren Carl Malmsten startade 1930. Sedan år 2000 ingår Malmstens som avdelning vid Linköpings universitets tekniska fakultet.

Kandidatutbildningarna vid Malmstens, med ca 70 studenter, vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt beprövad erfarenhet. Hälften av studenterna går på Möbeldesignprogrammet medan övriga är knutna till Malmstens två övriga utbildningsprogram; Möbelsnickeri respektive Möbeltapetsering. Vissa teoretiska och konstnärliga kurser är programgemensamma och läses parallellt av samtliga program.

Arbetsuppgifterna inom den nu aktuella anställningen omfattar huvudsakligen handledning och lektioner, samt administrativt arbete. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna området, i det här fallet möbelkulturområdet samt särskilt fokus på digital utveckling inom området och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för området.

Sökande till anställningen ska ha avlagt examen inom möbelkulturområdet eller motsvarande och besitta specialkompetens i möbelrestaurering samt ytbehandlings- och limtekniker. Sökande ska ha grundläggande till bitvis avancerade kunskaper i "digital slöjd", dvs 3D-printing, CNC-teknik, avancerad 3D-modellering samt rendering. 

Vid den institution (IEI) dit Malmstens hör, pågår ett arbete med att stärka forskningsmiljöerna. I Malmstens visioner för de närmaste åren ingår att utveckla utbildningarna med både bredd och djup. Därför ska den sökande kunna styrka den egna skickligheten inom ”digital slöjd”-området via uppvisande av egna utvecklingsprojekt samt med examen inom ett för området relevant ämne.

Omfattningen är 50 % av en heltidstjänst.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 50 % och tillträde sker enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 december 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat