arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  6 juli

Om jobbet

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter

Undervisningen vid institutionen bedrivs tvärvetenskapligt och handlar om sambanden mellan naturen/miljön och människan.

Särskild tonvikt ligger på hållbart nyttjande av naturresurser. Tjänsten omfattar undervisning med bl.a. föreläsningar, ledning av seminarier, handledning av projekt och uppsatser, samt examination. Även administration, kursutveckling, planering, utformning och samordning av kurser, programansvar samt utvecklings- eller forskningsprojekt kan komma att ingå i tjänsten. Undervisningen görs främst inom ramen för utbildningsämnena miljövetenskap och miljöteknik och huvudsakligen på grundläggande nivå. Även viss undervisning inom ramen för det högskoleförberedande basåret kan ingå och då i kemi. I övrigt är den huvudsakliga undervisningen kopplade till institutionens tre treåriga miljöinriktade utbildningsprogama, ekoteknik, ekoingenjör och ekoentreprenör. 

Innehållet i undervisningen rör främst grunderna i miljökemi och miljökemiska undersökningar inom ramen för ämnet miljövetenskap. Vidare handlar undervisningen i miljöteknik om reningstekniker kopplat till rening av vatten men även om problembilden kring olika utsläpp till vatten.

Undervisningen ges normalt både på campus och på distans via nätbaserade lärplattformar och digitala undervisningsverktyg. Vi arbetar enligt konceptet Blended Learning/Hybridundervisning, vilket innebär att campus- och distansstudenter undervisas samtidigt. Delar av undervisningen ges på engelska.

En viktig del i arbetet är också att kommunicera med studenterna kring grunderna i vetenskapliga metoder i mer generella termer.

Behörighet

Behörig till anställningen är den som har minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom ett för anställningen relevant område, samt har visad pedagogisk skicklighet. De pedagogiska meriterna ska vara dokumenterade, t.ex. i en pedagogisk portfölj. Du bör ha högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning

Goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska krävs.

Bedömningsgrunder

Relevanta ämnen i examen är kemi, miljövetenskap och miljöteknik. Har du en ämneskombination där t.ex. kemi kombinerats med miljövetenskap eller motsvarande är detta positivt. Har du en ren miljövetenskaplig examen skall åtminstone miljökemiska delar tydligt framgå utifrån dokumentationen av lästa kurser t.ex. i bifogade kursplaner. Då undervisningen delvis är tillämpad är erfarenheter av fältmätningar och analyser bra kunskaper att ha med i tjänsten.

Masterexamen eller forskarutbildning inom ett för anställningen relevant område är meriterande liksom erfarenhet av forskning då det underlättar de delar av undervisningen som kopplas till vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande vilket är områden som ingår i grundutbildningarna. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på distans parallellt med klassrumsundervisning på universitetsnivå. Även tidigare vana av att undervisa på engelska är meriterande. Tidigare erfarenheter av undervisning på liknade program och också med administrativ erfarenhet kring undervisning på högskolenivå är meriterande.

Personliga egenskaper

För att lyckas i arbetet ser vi att du är en person som har lätt för att samarbeta med andra, samtidigt som du förväntas kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Du har ett strukturerat arbetssätt och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den https://www.miun.se/anstallningsordning">https://www.miun.se/anstallningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Anställningen omfattar 100% under 12 månader med tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund 

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Nils Nilsson mailto:nils.nilsson@miun.se och ämnesföreträdare Anders Jonsson, mailto:anders.jonsson@miun.se. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/ehb/.

Ansökan


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-07-06.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 15 augusti eller enligt överenskommelse. Visstidsanställning till