arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i medicinsk grundvetenskap

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Vid BKV finner du ledande forskning med både spets och bredd inom ett stort spektrum av modern biomedicin.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/bkv

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetsadjunkt i medicinsk grundvetenskap, företrädesvis med inriktning mot cell-och molekylärbiologi
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
 
Ämnesområde
Medicinsk grundvetenskap, företrädesvis inriktning mot cell-och molekylärbiologi.

Beskrivning av ämnesområdet

Medicinsk grundvetenskap omfattar flera ämnen som sammantaget syftar till att ge kunskap om människokroppens byggnad och funktion vid hälsa och sjukdom. Inom cell- och molekylärbiologi studeras biologiska processer i kroppens celler, kopplade till cellens signalering, struktur och funktion. Vidare studeras hur genetiskt uttryck regleras och mekanismer för sjukdomsutveckling.
 
Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I denna anställning ingår att undervisa på flertalet av våra utbildningar utifrån behov inom de grundläggande ämnena, för närvarande specifikt fokus på cellbiologi, varför vi efterfrågar en bred ämnes­kompetens inom detta ämne. I anställningen kan ingå att ha kursansvar, ge föreläsningar samt ansvara för och kvalitetssäkra laborativa moment.

Sökande med doktorsexamen inom medicinsk vetenskap kommer att ges företräde vid tillsättningen av anställningen.

Undervisningen sker till största delen på svenska men kan även förekomma på engelska.
 
Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.
 
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
 
För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.
 
Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.
 
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.
 
Tillträde
Enligt överenskommelse.
 
Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
 
Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.
 
Ansökningsförfarande
Se liu.se.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat