arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i matematikdidaktik, inriktning mot skolans tidigare år

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  25 maj

Om jobbet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1-2 universitetsadjunkter i matematikdidaktik med inriktning mot grundskolans tidigare år.

Anställningen är en visstidsanställning i upp till två år med tillträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-25.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning i de professionsnära inslagen som ingår i grundlärarprogrammen. Utöver undervisning ingår även tillhörande kursadministration och examination i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

Enligt https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf">https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf, kap. 2.8.2, är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Behörig för denna anställning är den som är legitimerad lärare i matematik för tidigare år, samt har erfarenhet av undervisning inom matematik. Behörig är också den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper.

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan grunderna 
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid urval av sökande till denna befattning ska särskild vikt läggas vid yrkesmässig skicklighet relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Därutöver tillmäts även viss vikt till administrativ och organisatorisk skicklighet, samt förmåga att arbeta självständigt. 

Vid bedömning av yrkesmässig skicklighet används följande kriterier: 

- dokumenterad bred erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning inom svensk skola (årskurser 1-6),
- påbyggnadsstudier i matematikdidaktik eller annat relevant område, 
- erfarenhet av handledning av verksamhetsförlagd utbildning, 
- erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom svensk skola, 
- ett reflekterande förhållningssätt, samt
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Övriga förutsättningar 
Anställningen omfattar 100% visstidsanställning under upp till 2 år. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf">https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/regler-och-riktlinjer/vid-anstallning/anstallningsordning-dnr-fs-1.1-1672--18-fran-2019-07-01.pdf.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-25. Ansökan ska innehålla följande dokument som lämnas in elektroniskt:  

- personligt brev, inklusive kontaktuppgifter och motivering till varför du söker anställningen      
- redogörelse för pedagogisk verksamhet och erfarenheter av utvecklingsarbete     
- kort redogörelse för dina viktigaste pedagogiska utgångspunkter, samt exempel på hur du har realiserat dessa i din pedagogiska verksamhet (max 1 A4)
- meritförteckning, dvs en lista över utbildningar, anställningar och relevanta uppdrag
- relevanta examensbevis, betyg och intyg
- dokumentation av övrig verksamhet som åberopas i ansökan 
- kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Ewa Bergqvist, 090-786 94 76, ewa.bergqvist@umu.se, eller biträdande prefekt Lotta Vingsle, lotta.vingsle@umu.se, 090-786 80 50.

Välkommen med din ansökan! 
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både utbildning, forskarutbildning och forskning. Utbildningen ligger framförallt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och utbildningsvetenskaplig kärna. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik samt pedagogiskt arbete och det finns en aktiv seminariekultur. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av https://www.umu.se/lararhogskolan/. NMD har ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. Läs mer om institutionen https://www.umu.se/institutionen-for-naturvetenskapernas-och-matematikens-didaktik/.

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-08-16 Visstidsanställning