arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i logopedi

 • Ort

  Huddinge

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter och 1 sektion vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.

CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

Avdelning

Vid Enheten för logopedi bedrivs utbildning och forskning inom olika områden av tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Enheten för logopedi har huvudansvaret för logopedprogrammet vid Karolinska institutet. Vid Enheten ges också vidareutbildning i logopedi på avancerad nivå som fristående kurser som kan användas i en masterexamen i logopedi samt forskarutbildning. Enheten har för närvarande 15 anställda, och 12 doktorander. Forskningen och forskarutbildningen vid Enheten för logopedi bedrivs i grupperingar med olika fokus: röstfunktion och röststörningar, funktion och störningar i tal, språk och kommunikation samt sväljning hos barn och vuxna med medfödda eller förvärvade sjukdomar, skador och nedsättningar i relevanta strukturer och funktioner. Tal (artikulation och röst), språk och kommunikation samt sväljning studeras och bedöms både perceptuellt och instrumentellt.

Enheten för logopedi samarbetar med Institutionen för lingvistik och fonetiklaboratoriet samt Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Vidare med institutioner vid Karolinska Institutet och olika kliniska verksamheter vid Karolinska universitetssjukhuset och andra sjukvårdsinrättningar inom Stockholms läns landsting.

Arbetsuppgifter

Planera och genomföra ny kurs i dysfagi på logopedprogrammet samt medverka till uppbyggnad av VIL-kurs inom motsvarande område och interaktiv hemsida inom området. Handledning av examensarbeten för logopedexamen och masterexamen i logopedi. Egen forskning, initiera och handleda kliniska behandlingsprojekt samt implementera erfarenheter och resultat i utbildning och klinik. Sprida kunskap om sväljningsstörningar och dessas behandling i det omgivande samhället. Tjänsten löper under ett år med möjlighet för förlängning

Kvalifikationer

Behörighetskrav är pedagogisk skicklighet och doktorsexamen/motsvarande inom för arbetsuppgifterna relevant ämnesområde. Vi söker dig med doktorsexamen och mycket goda kunskaper om sväljstörningar samt neurologiskt betingade kommunikationsstörningar.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi vid personlig lämplighet och pedagogisk skicklighet.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Anette Lohmander, Professor / Logoped, Enhetschef

08-524 889 01