arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i konceptuell scenkonst

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Ämne


Konceptuell scenkonst.

Arbetsuppgifter


- Undervisning och handledning på kurserna Teaterns Teori och praktik samt Konceptuell scenkonst. Undervisningens fokus ligger på formulerandet av koncept och sedan insamling, komposition och gestaltning av sceniskt material för att realisera konceptet. I undervisningen ingår också att låta studenterna sätta sin praktik i relation till annan samtida scenkonst.
- Administrativa uppdrag som schemaläggning, klassmöten och planering av och för gästlärare i tätt samarbete med utbildningsledaren.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övriga krav:


- Egen konstnärlig verksamhet inom scenkonstfältet,
- Erfarenhet att handleda konstnärliga projekt,
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.

För anställningen krävs också att du har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl finns, exempelvis om du i din tidigare anställning inte har haft förutsättningar att inhämta sådana kunskaper, kan anställning ändå ske. Du ska då genomgå högskolepedagogisk utbildning under de två första åren av anställningen, så att kravet om högskolepedagogisk utbildning uppnås.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetsadjunkt gäller följande bedömningsgrunder:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Meriterande är:

- Erfarenhet av handledning och undervisning på högskolenivå inom anställningens ämnesområde,
- Erfarenheter av planering och utvärdering av utbildning eller konstnärlig verksamhet,
- Förmåga att engagera och inspirera studenter till eget lärande,
- God kännedom om den samtida scenkonsten såväl nationellt som internationellt,
- Dokumenterat god samarbetsförmåga.

Vid bedömningen av sökande ska särskild vikt fästas vid konstnärlig och pedagogisk skicklighet, i lika mån. Värderingen av den pedagogiska skickligheten grundas på visad god förmåga att genomföra och utvärdera utbildning, varvid erfarenhet inom det aktuella ämnesområdet är särskilt meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder för anställning av lärare regleras i Lunds universitets anställningsordning; https://rektor.blogg.lu.se/files/2019/06/Anstallningsordning_2019.pdf

Instruktioner för ansökan


Lunds universitet har antagit anvisningar för vad ansökan ska innehålla. Använd mallen i den akademiska meritportföljen som kan hämtas på fakultetens hemsida; https://www.konstnarliga.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss

Ansökan ska laddas upp som PDF-filer i rekryteringssystemet Varbi.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad till 1 juli 2023, enligt Högskoleförordningen 4:10 (konstnärlig verksamhet). Omfattning 40%.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

40. Tillträde: 2021-10-01 Visstidsanställning