arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i jiddisch

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplats och ämne

Lunds universitet är det enda universitet i Skandinavien som erbjuder undervisning och bedriver forskning i jiddisch.

Ämnet verkar för en revitalisering av minoritetsspråket jiddisch och utgör en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö. I huvud¬området jiddisch vid SOL ingår utbildning i ämnets språk, litteratur, film och kultur både på grundnivå och avancerad nivå. Jiddisch är ett av flera ämnen inom vårt internationella masterprogram Litteratur-Kultur-Media och här ges specialiserade kurser om jiddischmodernism och jiddischfilm. Dessutom startar vi hösten 2022 en fortbildning för lärare i jiddisch. Forskningsmässigt har miljön utvecklat en stark profil inom minnesstudier.

För att stärka jiddischs ställning i Sverige krävs att undervisningen i jiddisch inom skolämnet modersmål byggs ut. Som ett led i detta erbjuder Språk- och litteraturcentrum från hösten 2022 en utbildning för lärare i jiddisch. Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 hp (totalt 60 hp). Samtliga kurser ges på halvfart och undervisningsspråk är engelska och jiddisch. Kurserna lägger stor vikt på kunskaper om språk och litteratur och introducerar grundläggande ämnesdidaktisk metodik för lärare i jiddisch i såväl förstaspråk som andraspråk. 

Arbetsuppgifter

Vi söker en skicklig lärare med ett genuint intresse för att utveckla och bedriva undervisning inom ramen för vår fortbildning för lärare i jiddisch. Arbetsuppgifterna inom anställningen omfattar kursutveckling och undervisning på våra kurser. Framförallt kommer undervisning att bedrivas inom grammatik och muntlig och skriftlig språkfärdighet i jiddisch på nybörjar- och grundnivå, samt inom områdena språkdidaktik, andraspråksinlärning, minoritetsspråk och språkhistoria. Vi fäster stor vikt vid den nya adjunktens samarbetsförmåga och organisatoriska skicklighet. 

Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska, danska eller norska inom två år.

Krav för behörighet

- avlagd masterexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- visad pedagogisk skicklighet
- genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Ytterligare krav 
Förmåga att kunna undervisa på engelska från anställningens första dag är ett krav. Det förväntas dessutom att den anställde efter två års anställning tillägnar sig svenska språket i en tillräcklig grad för att undervisa på svenska. 

Bedömningsgrunder

- graden av sådan pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
- god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Särskilt meriterande

- bred erfarenhet av undervisning i jiddisch
- erfarenhet av undervisning på moment inom ämnesdidaktisk metodik för lärare i jiddisch
- erfarenhet av undervisning inom jiddisch på universitetsnivå på olika nivåer
- tidigare erfarenhet av nätbaserad undervisning och utveckling av nätbaserade kurser
- god samarbetsförmåga och förmåga att undervisa i arbetslag med flera lärare
- avlagd lärarexamen
- god förmåga till och erfarenhet av kursadministration och kursutveckling.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning