arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i informatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bekskrivning

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklare samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem.

Ämnet har också till stöd för utbildning och forskning ett laboratorium för användarstudier.

Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik. Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

Vi behöver förstärka vår lärarkår med en universitetsadjunkt i informatik med bred kunskap om informatikämnets kärnområden.

Arbetsuppgifter

Vi söker en pedagogiskt intresserad person med både tekniskt kunnande och stort intresse för undervisning som aktivt vill arbeta som lärare i informatiks utbildningar på grundnivå.

Arbetsuppgifterna består till största delen av undervisning och handledning av studenter på både campus- och distanskurser samt kursadministration. Moment inom följande områden förekommer:

- Kravställning och verksamhetsutveckling
- Webbutveckling med tekniker som HTML5, XML, CSS, JavaScript och PHP
- JavaScriptbaserade applikationsramverk som Wordpress och bibliotek som jQuery, gärna också Angular eller React
- Webbutveckling för backend med NodeJS
- Prototyping med framför allt Ozlab
- Databashantering med framför allt SQL
- Programmering i C
- Assistera forskare och handleda studenter vid utförandet av exempelvis användartester och annat arbete i användarlabbet

Behörighetskrav

För anställningen krävs examen i informatik på minst kandidatnivå.

Krav är även att ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen som då sker under kompetensutvecklingstiden under de två första årens anställning.

Bedömningsgrunder

Vi lägger särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera undervisning på grundnivå inom de områden som nämnts under arbetsuppgifter, samt förmågan att handleda studenter i deras kursuppgifter.
Särskild vikt läggs även vid erfarenhet av lärplattformen Canvas och videokonferenssystem som Zoom.

Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av handledning av studenter på distans i datorlaborationer och grupparbeten inom verksamhetsutveckling. Merparten av undervisning sker på svenska varför god förmåga att undervisa och handleda på svenska är av stor vikt.

Stor vikt läggs också vid den sökandes vana att arbeta i arbetslag samt förmåga att skapa goda relationer till studenter, kollegor och externa intressenter. Personliga egenskaper som initiativförmåga och engagemang i verksamheten är viktiga liksom god administrativ förmåga. Andra personliga egenskaper som god samarbetsförmåga värdesätter vi högt liksom ett prestigelöst förhållningssätt.

Meriterande är erfarenhet som projektassistent i forskningsprojekt.

Villkor

Tillsvidareanställning på heltid (100%) med tillträde snarast enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Minst två referenspersoner ska anges. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:


- styrkt meritsammanställning
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- redogörelse för pedagogisk grundsyn
- intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- redogörelse för språkkunskaper i svenska och engelska
- ev. publikationsförteckning
- kopior på betyg, intyg och examensbevis för de arbeten som åberopas

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas i ett exemplar till

Karlstads universitet

Registrator
651 88 Karlstad

Ange ref.nr REK2020/131

Sista ansökningsdag är den 31 juli 2020. 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning