arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i industriell marknadsföring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juli

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Universitetsadjunkt i industriell marknadsföring
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell ekonomisk utveckling

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad under tidsperioden 2020-09-01 – 2021-03-31 med en omfattning på 100%.

Tillsättningsprogram
Avdelningen för industriell ekonomi finns vid IEI och tillhör teknisk fakultet. Inom avdelningen finns tre utbildningsområden: industriell ekonomi, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. Inom forskningen finns två inriktningar: industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem.

I den aktuella anställningen ingår undervisning, handledning och examination i kurser på grund- och avancerad nivå inom ramen för avdelningens tre utbildningsområden. Avdelningen har ett omfattande grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi.

I den aktuella anställningen ingår också att medverka i pågående forskningsverksamhet inom avdelningen. Aktuella forskningsprojekt finns inom ramen för vårt centrum för strategi och affärsutveckling där fokus för anställningen kommer ligga i att förstå företags förmåga att genom ett proaktivt förhållningsätt skapa och utveckla sin marknad genom bl.a. proaktiva marknadsstrategier. I dessa projekt kommer frågor som t ex rör hur marknader skapas och formas, kunders värdeskapande samt hur proaktivitet yttrar sig i företags marknadsarbete att vara centrala. Konfigurationsorienterade, som t ex fsQCA, samt kvalitativa metoder är av intresse i detta arbete. Den forskning som bedrivs inom forskningsprojekten vid avdelningen sker i samarbete med olika industriföretag och andra externa parter både nationellt och internationellt. I detta fall med fokus på företag och organisationer där proaktiva marknadsstrategier är väsentliga för företagets möjligheter till utveckling, med ett särskilt fokus på företagens förmåga att driva marknadsstrategiska förändringar.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende undervisning på universitetsnivå inom något av avdelningens utbildningsområden är ett krav. Särskilt meriterande för anställningen är erfarenhet från handledning av examensarbeten på universitetsnivå och erfarenhet från handledning av projektarbeten och seminarier. Meriterande för anställningen är genomförda universitetspedagogiska kurser. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska, varför det är ett krav att den sökande kan undervisa på svenska och engelska.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom studier som relaterar till något av de aktuella forskningsområdena inom avdelningen är ett krav. Särskilt meriterande för anställningen är en Licentiatexamen och fortsatt forskarutbildning efter licentiatexamen. Meriterande är för anställningen är vetenskaplig publicering inom områden som relaterar till det beskrivna forskningsområdet.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat