arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i handelsrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bedriver forskning och utbildning i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik samt rätts- och turismvetenskap. Vår uppgift är att få människor att växa med hjälp av kunskap som forskare, lärare och studenter skapar tillsammans. Vi bidrar med entreprenöriellt tänkande och hållbara lösningar på komplexa organisations- och samhällsproblem. Vi är stolta över vår långa tradition av samverkan med det omgivande samhället. Verksamheten bedrivs främst på campus i Kalmar och Växjö, samt digitalt.

Institutionen för ekonomistyrning och logistik, där även rättsvetenskapen ingår, vid Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för undervisning och forskning. Ämnet rättsvetenskap är under uppbyggnad och förbereder sig för en spännande utvecklingsresa.

Ämnesområde för befattningen: Handelsrätt med inriktning mot affärsjuridik och beskattningsrätt.

Arbetsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna innebär att planera, undervisa och examinera kurser inom främst affärsjuridik och beskattningsrätt i det handelsrättsliga området. Vid Linnéuniversitetet ges flera professionsutbildningar och undervisning. Att sätta juridiken i en samhällelig- och yrkesmässig kontext är centralt i undervisningen för sådan yrkesmässig tillämpning.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och främst på campus i Växjö och Kalmar. Nätbaserad undervisning på distans liksom undervisning på engelska kan förekomma. Arbetet innebär täta studentkontakter och vi arbetar i lärarlag där planering, genomförande och utveckling koordineras. Administrativa uppgifter är en del av arbetet.

Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Tjänstgöring förekommer även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning. Provanställning 6 månader tillämpas.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagd juristexamen (jur.kand.) eller magisterexamen i rättsvetenskap, eller motsvarande kompetens eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävsAvlagt juristexamen (jur.kand.) eller magisterexamen i rättsvetenskap eller motsvarande kompetens
- Visad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet
- God samarbetsförmåga

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ytterligare bedömningsgrunder är:

- Visad god pedagogisk förmåga.
- Dokumenterat goda kunskaper om nationell rätt och det svenska rättssystemet.
- Praktisk yrkeserfarenhet.
- Goda kunskaper i engelska.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Information

Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se) eller ämnesföreträdare Jyri Backman, tel. 0725-941706. Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jessica Drott, tel. 0470-708950 (jessica.drott@lnu.se).
Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2022
Märk din ansökan med dnr 2022/415-2.2.1

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat