arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i genusvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juni

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

Vi söker en universitetsadjunkt i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings-och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Genusvetenskap

Bakgrund

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Vid Örebro universitet har forskning och undervisning i genusvetenskap bedrivits i mer än 40 år, och ämnet är aktivt engagerat i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Genusvetenskap ger för närvarande fristående kurser på grundnivå, kurser på fortsättnings- och kandidatnivå ges med start hösten 2021. Ämnet ger även kurser för inresande studenter, deltar i det engelskspråkiga magisterprogrammet i samhällsanalys och ger forskarutbildningskurser. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ramen för en bred mångvetenskaplig miljö med stark internationell orientering, Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) samt GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies, en forskningsplattform mellan genusforskningsmiljöer vid Örebro, Karlstads och Linköpings universitet. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus, arbete och organisationer, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, jämställdhetspolitik, kritisk mansforskning, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak undervisning på grundläggande nivå, handledning, examination, utvecklingsarbete och administration.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder


Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt. Förmåga att kommunicera och undervisa på svenska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är på 6 månader och omfattningen på anställningen är 40 procent, eller enligt överenskommelse. Tillträde 2021-08-01. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Erik Löfmarck 019-30 10 29, e-post: erik.lofmarck@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-06-16. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat