arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i fysisk planering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för fysisk planering, TIFP är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, biofysiska och samhällsekonomiska aspekter. Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Gräsvik strax norr om Karlskronas centrum.

Arbetsuppgifter:


Innehavare av tjänsten förväntas att inom den befintliga mångvetenskapliga miljön arbeta med undervisning i stadsplanering och gestaltning liksom handledning av studenter på grund- och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i kursutveckling med inriktning mot stadsplanering och gestaltning, samt undervisning i projektkurser och fokuskurser där stadsplanering och gestaltningsfrågor i stadsmiljö, liksom en professionell praxisanknytning, är viktiga inslag i undervisningen. Undervisningsspråken är svenska på grundnivå och såväl svenska som engelska på avancerad nivå. God språklig förmåga på svenska är därför en förutsättning.

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:
 • avlagt högskoleexamen på minst 180 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 
 • visat pedagogisk skicklighet.
Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter:


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande (viktigaste först):
 • Sökanden har examen i arkitektur.
 • Sökanden har erfarenhet som praktiserande arkitekt.
 • Sökanden har dokumenterad erfarenhet av undervisning i fysisk planering.
 • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen.
 • Praktisk erfarenhet av stadsplanering och/eller gestaltning både nationellt och internationellt.
 • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, varför dokumenterad kunskap inom området för hållbarutveckling är meriterande.
Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänstgöringsomfattning: 50%.

Variaktighet: Tillsvidare.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2021-10-28.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat