arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i företagsekonomi särskilt redovisning och finansiering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Samtidigt med denna anställning utlyses även ett lektorat inom samma ämnesområde.

Om en universitetslektor kan anställas kommer rekryteringen till denna adjunktanställning att avbrytas. 

Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby. 

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och administration. Till under­visning räknas även uppsatshandledning, examination, kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på redovisning och finansiering men inkluderar även närliggande undervisningsområden i företagsekonomi. Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom nämnda ämnesområden från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå. Även undervisning inom metodfrågor, såväl kvalitativ som kvantitativ metod ingår.

Ledningsuppdrag kan förekomma och innehavaren ska därför vara beredd att ta på sig kurs- och programansvar. Detta kan också innebära tvärvetenskaplig samverkan inom ramen för Liberal Arts. Innehavaren av anställningen förväntas att aktivt bidra till utveckling av nya kurser inom Campus Gotland, dels för Företagsekonomiska institutionen men även för kursverksamhet som spänner över olika fakulteter på campuset.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning i företagsekonomi eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. 

För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom externredovisning, ekonomistyrning och finansiering. 

Dokumenterat förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi med inriktning redovisning eller finansiering är en merit.  Då Uppsala universitet Campus Gotland i stort, liksom företagsekonomiutbildningen specifikt, har en profil inom Liberal Arts är det meriterande om den sökanden har visat intresse och har erfarenhet av Liberal Arts-baserad utbildning.

Bedömningsgrunder: Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. 

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kurs- och programutveckling inom ämnet företagsekonomi och inom ekonomrelaterade utbildningar. Den sökande ska ha visat intresse för att undervisa, även med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. 

För fullständig annons följ länken https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=285754 

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jenny Helin, tel 0498-108398.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2019, UFV-PA 2019/1452. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.