arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Farmakokinetik

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  24 maj

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater.

Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på http://www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter

Kursansvar och undervisning i farmakokinetik på receptarie- och apotekarprogrammen kopplat till kurserna i farmakokinetik samt kurser i farmakoterapi med tydliga inslag av farmakokinetik. I uppgifterna ingår utformning och bedömning av skriftliga examinationer, examination vid muntliga redovisningstillfällen samt bedömning av studenternas inlämninsuppgifter. Vidare ingår handledning vid seminarier, workshop och datahandledning inom farmakokinetik. Studentkontakt är en del av kursansvaret. Egen kompetensutveckling samt administration kopplat till ovanstående undervisningsuppgifter ingår.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Bedömningsgrunder vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO §23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsomårdet för medicin och farmaci (RB) §15. Den sökande skall ha mycket god kunskap inom farmakokinetik. Goda språkkunskaper i svenska samt engelska, god datorvana och Farm kand-, Farm- mag eller apotekarexamen samt speciellt intresse för farmakokinetik krävs.

Meriterande

Fördjupning i, samt tidigare erfarenhet av undervisning inom ämnet är meriterande. Önskvärt är att den sökande har dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-07-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2019-12-31 med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av  professor Margareta Hammarlund-Udenaes, tel 018-471 4300 eller mhu@farmbio.uu.se och av studierektor Jörgen Bengtsson tel 018-471 4848 eller Jorgen.Bengtsson@farmbio.uu.se

För frågor runt anställningen administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2019, UFV-PA 2019/1450.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.