arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i engelska (med fokus på översättning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Vid ämnet engelska bedrivs omfattande utbildning på grund- och avancerad nivå samt även forskarutbildning.

Kursutbudet omfattar kurser inom samtliga program inom grundskole- och ämneslärarutbildningen, fristående kurser samt fackspråkliga kurser. Forskningen vid ämnet bedrivs med både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning och med deltagande dels i den starka forskargruppen Kufo (Kulturvetenskapliga forskargruppen), dels i forskargruppen CSL (Centrum för språk- och litteraturdidaktik), som är knuten till den starka forskargruppen ROSE (Research on Subject-Specific Education). Ämnet engelska utför också ett omfattande uppdrag inom universitetet med att språkgranska och översätta interna och externa dokument, såsom kursplaner, styr- och policydokument och annonser. Utöver detta så språkgranskar och översätter ämnet även forskningsrelaterade texter och publikationer.

Arbetsuppgifter


Anställningen rör huvudsakligen översättning och språkgranskning av texter från och till svenska-engelska inom hela universitetets organisation och verksamheter. Viss undervisning i engelska kan även förekomma. Arbetet kan innebära obalans i arbetstidens förläggning.

Behörighetskrav


För behörighet att anställas som universitetsadjunkt i engelska krävs yrkesexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen inom anställningens område, alternativt kan kandidatexamen ersättas med kvalificerad och gedigen erfarenhet av översättningsarbete på avancerad nivå. Gärna inom det akademiska området eller inom staten, dock inget krav, viktigare är en bra språkbehandling. Vidare krävs excellent behärskning av främst engelska men också svenska, samt dokumenterad erfarenhet av översättning och språkgranskning.

För anställning som universitetsadjunkt krävs behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning enligt bilaga I i Karlstads universitets Anställningsordning https://www.kau.se/files/2018-11/Anstallningsordning 180220.pdf. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, under de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder


Särskild vikt läggs vid den sökandes dokumenterade förmåga att översätta och språkgranska mellan svenska och engelska på hög nivå med säker känsla för olika texttyper och genrer, från juridiska texter och policydokument till kortare webbtexter och studiehandledningar.

Stor vikt fästs även vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och förmåga att ta egna initiativ.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning, speciellt på universitetsnivå.

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad med tillträde 2021-01-01 tillsvidare dock längst till och med 2021-12-31.

Ansökan


Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska innehålla följande:


personligt brev
CV
beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
arbetsprover av olika typer av översättningar från svenska till engelska (max 5)
intyg från tidigare verksamhetsmiljöer
redogörelse över personliga egenskaper av betydelse för anställningen
kopior på examensbevis och intyg
minst två referenspersoner skall anges

Ansökan görs i universitetets webbaserade verktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Skicka inte enbart länkar till dem. De underlag som inte kan skickas digitalt exempelvis böcker och publikationer ska skickas till:

Karlstads universitet Registrator 651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan!

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning