arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i engelska och lärande, REK 2019/269

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda. Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå.

Institution

Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet.

Innehåll och arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning, handledning och examination i ämnet engelska inom lärarprogrammen. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Anställningen avser i första hand engelska på ämneslärarprogrammet, men undervisning på grundlärarprogrammet kan också förekomma. Kursinnehållet är orienterat mot språkutveckling (särskilt främmandespråksinlärning), akademiskt skrivande, grammatik, uttalsträning, ordinlärning, projektbaserat lärande och läromedelsanalys. Vidare kommer VFU-lärarskap med besök på lärarstudenters praktikplatser att ingå. Även handledning och examination av självständiga arbeten kan komma att ingå, liksom undervisning i kurser inom den s.k. utbildningsvetenskapliga kärnan. Anställningen innefattar 10 % kompetensutvecklingstid.

Behörighet

Behörig för anställning som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på avancerad nivå med språkvetenskaplig inriktning eller bedöms ha motsvarande akademisk kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som beräknas ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet engelska i lärarutbildning med inriktning mot ovan angivna arbetsuppgifter
 • Dokumenterad förmåga till samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses

 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad erfarenhet att med hög kvalitet genomföra utbildning
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Övriga meriter

 • Flytande engelska i tal och skrift
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa i engelska som främmande språk
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning och examination av självständiga arbeten vid universitet eller högskola
 • Dokumenterade kunskaper i ämnesdidaktik och språkmetodik
 • Erfarenhet av undervisning inom svensk grund- eller gymnasieskola och/eller högskola/universitet
 • Erfarenhet av e-lärande
 • Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, förmåga att strukturera sitt arbete och driva processer framåt samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning och grundutbildning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling

Upplysningar

Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Ämnesansvarig Anna Wärnsby, 040-665 80 72
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitet rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-11-29.

Se annonsen i sin helhet på www.mau.se