arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Engelska inriktning mot språkfärdighet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 januari

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i Engelska med inriktning mot språkfärdighet

Arbetsuppgifter

Anställningen är placerad på avdelningen för Språk, kultur och interaktion, vid Institutionen för kultur och samhälle. Inom ämnet Engelska bedrivs undervisning i engelska inom ett flertal lärarprogram (från förskoleklass till gymnasium), professionsspråk och fristående kurser i engelska samt inom kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier (SLM). Dessutom ansvarar ämnet Engelska för universitetets Academic English Support/Engelska språkverkstäder, dit alla studenter kan vända sig för hjälp med akademiskt skrivande och muntlig framställning på engelska. Viss undervisning sker på distans och på kvällstid. 

Anställningen innebär framför allt undervisning, men även handledningsuppdrag, administration och kursutveckling inom ovanstående program/kurser och Academic English Support.

Vi ser gärna ett utökat samarbete med andra ämnen inom Ämneslärarprogrammet vid LiU. Då undervisningsgrupperna i dagens skola utgörs av många elever med annat modersmål än svenska, med konsekvenser även för engelskundervisningen, är vi särskilt intresserade av ett undervisningssamarbete med Svenska som andraspråk. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till arbetsgruppens professionella utveckling. 

Ett krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att undervisa i ämnet Engelska. Särskilt meriterande för anställningen är gymnasielärarexamen eller motsvarande i engelska eller närliggande ämnen. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende undervisning i ämnet Engelska på universitet/högskola, likaså avklarade kurser i universitets- och högskolepedagogik. Gymnasielärarexamen eller motsvarande i svenska som andraspråk eller närliggande ämnen samt dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende undervisning i svenska som andraspråk är meriterande. 

Pedagogisk skicklighet inom kursutveckling på universitets-/högskolenivå samt kursadministrativt arbete är meriterande för anställningen. 

Ett krav för anställningen är uppvisad skicklighet i kollegialt samarbete. 

Då undervisningen inom ramen för denna anställning sker på både engelska och svenska är ett ytterligare krav att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på båda språken. 

Anställningen är heltid, tillsvidare, med start augusti 2023.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens. 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten. 

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/20285

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat