arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i elektroteknik, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  16 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Har du ett stort engagemang för undervisning och goda kunskaper inom elektroteknik? Vi behöver förstärka vår lärarkår och vi hoppas att du vill vara med och utbilda framtidens ingenjörer.

Bakgrund

Vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns fem institutioner, där institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik är en. Vid institutionen bedrivs utbildning inom fakultetens högskole- och civilingenjörsprogram med bl.a. kurser i elektroteknik. Fakulteten har idag ett högskoleingenjörsprogram i elektroteknik med profilering mot elkraftteknik och användning av förnybar elenergi, och utreder möjligheterna att starta civilingenjörsutbildning i elektroteknik. Vi behöver stärka högskoleingenjörsprogrammet med en ny lärare. Är du vår nya kollega?

Institutionens forskning är inriktad på elektroteknik, fysik och materialvetenskap. Utöver forskningsprojekt deltar institutionen i projekt i samarbete med ett stort antal små och medelstora företag, regionala myndigheter och organisationer. Utbildningen har goda kontakter med det regionala näringslivet och de utbildade ingenjörerna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifternainnebärhuvudsakligenundervisningochkursutvecklingpå  grundnivåinom elektroteknik, främst inom delområdena elkraft, förnybara energikällor och styrning av dessa. Undervisningen omfattar såväl teoretiska som praktiskt laborativamoment.

Behörighetskrav

För behörighet att anställas som universitetsadjunkt krävs minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik eller motsvarande kompetens. God förmåga att undervisa på engelska är ett krav.

För anställningen krävs även genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om utbildningen saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen, inom ramen för kompetensutvecklingstiden, inom de första två årens anställning.

Bedömningsgrunder

Visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning inom elektroteknik på högskolenivå i såväl teoretiska som praktiskt laborativa moment inom delområdena elkraft, förnybara energikällor och styrning av dessa, är av särskild vikt. God förmåga att undervisa på svenska är av stor vikt. Civilingenjörsexamen i elektroteknik samt industriell erfarenhet är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper, som samarbetsförmåga, bemötande och förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter. Det är vidare av stor vikt att den anställde tar ansvar för sina arbetsuppgifter, har förmågan att arbeta självständigt och att ta egna initiativ och aktivt bidrar till en god arbetsmiljö.

Villkor

Anställningen är 50-100 %  av heltid och tidsbegränsad till 6 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde och omfattning enligt överenskommelse.

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är ditt ansvar som sökande att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut.

 

Ansökan ska innehålla följande handlingar:


- personligt brev, med beskrivning av den sökandes kvalifikationer och egenskaper i förhållande till anställningens innehåll
- CV
- beskrivning av pedagogiska och yrkesmässiga meriter
- kopior av relevanta betyg, examensbevis, intyg från tidigare verksamhetsmiljöer och rekommendationsbrev som styrker tidigare erfarenheter.
- kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Du skickar din ansökan via universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. De handlingar och publikationer som du önskar som en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar till dem).

Underlag som inte kan bifogas digitalt skickas i ett exemplar till:

Karlstads universitet

Registrator


651 88 Karlstad

Ange ref.nr: REK 2020/167

 

Sista ansökningsdag: 2020-08-16

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50-100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till