arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i civilrätt med inriktning mot familjerätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet är ett fullskaligt och forskningsintensivt universitet, och ingår som enda svenska universitet i de starka internationella nätverken League of European Research Universities (LERU) och Universitas 21 (U21).

Lunds universitet har partneruniversitet i närmare 70 länder, och attraherar flest internationella studenter av alla svenska universitet.

Juridiska fakulteten kännetecknas av internationalisering, sammanflätning av utbildning och forskning, tvärvetenskap samt nära och gränsöverskridande samverkan med det omgivande samhället. Fakultetens forskningsmiljö och utbildning på forskarnivå präglas av internationalisering, och vid sidan av juristprogrammet erbjuds också flera internationella mastersprogram.

Lunds universitet och den Juridiska fakulteten erbjuder en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö i den bredare dynamiska vetenskaps- och innovationsregion som Öresundsregionen utgör.

Ämne


Civilrätt med inriktning mot familjerätt

Ämnesbeskrivning


Civilrätten består av rättsnormer som reglerar förhållanden mellan privata rättssubjekt och sådana rättsförhållanden mellan offentliga och privata rättssubjekt som grundar sig på frivilliga rättshandlingar. Familjerätten utgör en central del av civilrätten och består av rättsnormer som, bland annat, reglerar såväl den personliga som den ekonomiska relationen mellan makar, sambor och barn. Familjerätten omfattar många olika regler som de som avser äktenskap, samboförhållanden, föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge, liksom också arvs och testamentsfrågor, samt frågor rörande förmyndare, förvaltare och gode män. Ämnet begränsar sig i stort till att avse i Sverige gällande rätt, vare sig denna har ett nationellt, nordiskt, europeiskt eller ett vidare internationellt ursprung.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna omfattar ett särskilt ansvar för undervisning och examination i familjerätt på det svenska juristprogrammet och på programmets fördjupningskurser. I arbetsuppgifterna ingår att handleda och examinera examensarbeten. Därutöver ingår handledning av uppsatser inom kursen Rättsvetenskaplig uppsatts på juristprogrammets sjätte termin. Det kan också ingåundervisning inom ramen för fakultetens distans- och uppdragsutbildning, samt att spela in videoföreläsningar. Därutöver innefattar arbetsuppgifterna att verka för en pedagogisk utveckling av utbildningen på alla nivåer. Undervisning sker på såväl svenska som engelska. 

I arbetsuppgifterna ingår vidare att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander och studenter samt samverkan med det omgivande samhället vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande forsknings- och utbildningsmiljö. 

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen. 

Behörighet 

Enligt Lunds universitets anställningsordning är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som:

- Har avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt
- Har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- Har visat pedagogisk skicklighet
- Har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper. Om det finns särskilda skäl kan den som inte har högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor ändå anses vara behörig.

Bedömningsgrund 

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Särskild vikt kommer att fästas vid goda ämneskunskaper och undervisningserfarenhet i civilrätt, speciellt familjerätt, men härutöver också vid allmän bredd i den rättsvetenskapliga kompetensen. 

Förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk på juristprogrammet är ett krav liksom förmåga att undervisa på engelska. 

Särskild vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av handledning och examination på grund- och avancerad nivå. 

Meriterande för anställningen är forskningserfarenhet, eftersom undervisningen ska vara knuten till aktuell forskning. 

Vikt kommer också att fästas vid dokumenterad erfarenhet av att använda och bemästra teknik som medger distansundervisning för såväl små som stora studentgrupper. Vidare kommer vikt att fästas vid administrativ och annan skicklighet samt personliga förmågor som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 

Anvisningar för ansökan 

Ansökan till anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Kompletteringar i form av inbundna publikationer/motsvarande, skickas till: Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, att: Jenny Lindskog, Box 207, 221 00 Lund. Diarienummer ska anges på handlingar som skickas via post.

Ansökan ska innehålla


- Personligt brev
- Kortfattad CV
- Utvalda publikationer
- Vetenskapliga meriter
- Pedagogiska meriter
- Ledarskap och administration
- Samverkan med det omgivande samhället
- Andra relevanta meriter
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Varaktighet


Anställningen är ett vikariat med tillträde 1:e september 2022 eller enligt överenskommelse tom 2023-06-30. 

Välkommen med din ansökan!

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-09-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till