arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Byggteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetsadjunkt i Byggteknik med inriktning mot projektering och produktion med hjälp av digitala verktyg

med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Beskrivning av ämnesområdet
Enheten för Byggteknik på Linköpings universitet står just nu inför en spännande utveckling kopplat till det som händer i branschen och inte minst till geografiskt närliggande infrastrukturprojekt. Vi står i slutfasen av att modernisera innehållet i vårt byggingenjörsprogram för att möta den digitala utvecklingen i branschen där vi rör oss med begrepp som förstärkt verklighet, drönarteknik, Virtual Design and Construction, hållbart byggande m.m. Till hösten 2022 startar vi vårt masterprogram Digitaliserat byggande som visat sig locka riktigt många sökande. Vi har i övrigt högt söktryck på de studieplatser som finns på programmet och intresset från branschen att anställa våra studenter är mycket stort. Även undervisningen står inför ett intressant förändringsarbete med ökat inslag av digitala hjälpmedel och alternativa undervisningsformer.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vi söker nu en universitetsadjunkt som kan undervisa och handleda på grundnivå på vårt högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik inom främst projektering och produktion med hjälp av digitala verktyg. Även handledning inom byggrelaterade projektkurser samt handledning av examensarbeten ingår bland arbetsuppgifterna. Vi har idag lärare inom ett flertal av nämnda ämnesområden, men med anledning av utvecklingen av nya och befintliga kurser önskar vi bredda kompetens, flexibilitet och samarbete för att utveckla byggingenjörsprogrammet för framtidens behov. Förutom dokumenterad kunskap i nämnda områden är arbetslivserfarenhet och/eller forskning inom något av dessa områden meriterande.

Omfattning kan vara från 50% till 100% av en heltidstjänst.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 22 augusti 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat