arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i Byggteknik med inriktning mot byggfysik/konstruktion

 • Yrkesroll

  Byggnadskonstruktör

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Universitetsadjunkt i Byggteknik med inriktning mot byggfysik och konstruktion

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är placerad inom avdelningen Kommunikations- och transportsystem (KTS) som består av enheterna Trafiksystem, Kvantitativ logistik, Mobil telekommunikation, Bygglogistik och Byggteknik. Avdelningen har drygt 70 medarbetare, varav ett 30-tal disputerade forskare/lärare och närmare 30 doktorander. Forskningen är huvudsakligen externfinansierad och utförs i nära samverkan med industri, myndigheter och samhälle. Information om forskningen vid avdelningen finns på https://liu.se/organisation/liu/itn/kts

Enheten för Byggteknik erbjuder kurser och är ansvarig för utvecklingen på det treåriga byggingenjörsprogrammet, och vi står just nu inför en spännande utveckling kopplat till det som händer i branschen och inte minst till geografiskt närliggande infrastrukturprojekt. Vi har påbörjat ett arbete med att komplettera och utveckla hela byggingenjörsprogrammet för att möta den digitala utvecklingen i branschen. Vi har högt söktryck på de studieplatser som finns på programmet och intresset från branschen att anställa våra studenter är mycket stort. Även undervisningen står inför ett intressant förändringsarbete med ökat inslag av digitala hjälpmedel och alternativa undervisningsformer.

Ett nytt mastersprogram inom byggområdet, Digitaliserat byggande, kommer även att startas under hösten 2022. Detta program tar sin utgångspunkt i den pågående digitaliseringen och dess möjlighet att skapa hållbara klimatlösningar, effektivisering och utveckling inom branschen, vilket i förlängningen ger hållbart affärsvärde för byggbranschens aktörer.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vi söker nu en universitetsadjunkt som kan undervisa och handleda på grundnivå på vårt högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik inom främst byggfysik och konstruktionsrelaterade ämnen. Även handledning inom byggrelaterade projektkurser samt handledning av examensarbeten ingår bland arbetsuppgifterna. Vi har idag lärare inom ett flertal av nämnda ämnesområden, men med anledning av utvecklingen av nya och befintliga kurser önskar vi bredda kompetens, flexibilitet och samarbete för att utveckla byggingenjörsprogrammet för framtidens behov. Förutom dokumenterad kunskap i den nämnda områdena är arbetslivserfarenhet och/eller forskning inom något av dessa områden meriterande.

Omfattning kan vara mellan 50% till 100% av en heltidstjänst. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av universitetsadjunkter inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16808&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Byggnadskonstruktör

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat