arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i biomedicin

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Vi söker en Universitetsadjunkt i biomedicin för tidsbegränsad anställning vid institutionen för Medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Medicinska vetenskaper

Bakgrund

Institutionen för medicinska vetenskaper har sedan läkarprogrammet påbörjades 2011 genomgått en stark utveckling. Forskningen har också utvecklats inom såväl de biomedicinska basvetenskaperna som inom klinisk medicin. Nu står institutionen inför att planera det kommande sexåriga läkarprogrammet. Som ett led i detta söker institutionen nu en universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Övriga arbetsuppgifter:  Anställningen omfattar uppdrag som biträdande kursansvarig på läkarprogrammet och där arbetsuppgifterna regleras i beslutade befattningsbeskrivningar. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. kursplanering, schemaläggning och genomförande enligt kursplanen, information och fortlöpande kontakter med de studerande och lärare. Flera arbetsuppgifter sker i samverkan med läkarprogrammets interna organisation och i enlighet med gällande arbetsordningar. Som biträdande kursansvarig deltar du i möten för kursansvariga/examinatorer. I tjänsten ingår även undervisning som basgruppshandledare.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Ytterligare bedömningsgrunder för pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder


Tidigare erfarenhet av kursplanering och utveckling av medicinska och biomedicinska universitetskurser är meriterande.

Information

Anställningen är på 30% med tillträde så snart som möjligt fram till och med 20211231. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Professor Magnus Grenegård 019-30 14 83, e-post: magnus.grenegard@oru.se, biträdande programansvarig läkarprogrammet eller Ida Schoultz, enhetschef, 019-30 32 09, e-post: ida.schoultz@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-11-26. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat