arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i ämnet Nationalekonomi, vikariat

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  2 december

Om jobbet

Ämnet nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av nationalekonomi av ämnesenheterna statsvetenskap, rättsvetenskap och historia. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Då vi under kommande år har många stora forskningsprojekt och ett omfattande utvecklingsarbete inom grundutbildningen behöver vi nu rekrytera en vikarierande universitetsadjunkt under perioden 1 januari 2020– 31 januari 2021 (med möjlighet till förlängning) max 2 år för att förstärka ämnets undervisning inom bl.a. civilekonom- och ekonomie kandidatprogrammen.

Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att innefatta undervisning och därtill hörande arbetsuppgifter, såsom kursplanering och examination. Grundutbildningen i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet innefattar bl.a. sedvanliga mikro- och makroekonomiska grund- och/eller fördjupningskurser, metodkurser i matematik och ekonometri samt specialiseringskurser inom de naturresurs- och miljöekonomiska områdena.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter
Förutom undervisning ingår i anställningen också därtill hörande arbetsuppgifter som examination, kursansvar, kursutveckling och handledning, liksom att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande undervisning. Det är en fördel om den sökande har en bred nationalekonomisk kompetens och tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska. Placeringsort är Luleå, men undervisning på andra orter och distansutbildningar kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har
 • avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
 • Dokumenterad kompetens och erfarenhet av att bedriva undervisning inom nationalekonomi.
 • Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t ex kursutvärderingar, kursplaner, studiehandledningar eller dylikt.
 • Förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska.
Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information

Anställningen är på heltid under 13 månader från den 1 januari 2020 till den 31 januari 2021 eller efter överenskommelse och med möjlighet till förlängning. Placeringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, avdelningen för samhällsvetenskap, telefon 0920-492335, e-post: jerry.blomberg@ltu.se och Olle Hage, utbildningsledare kurs, telefon 0920-492336, e-post: olle.hage@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4847-2019

Sista ansökningsdag: 2 december 2019