arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning, utbildning och samverkan om undervisning och lärarande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Detta görs genom ämnesdidaktik, praktiknära och kritisk forskning, organiserad i de tre forskningsmiljöerna: Didaktiska klassrumsstudier, Kritisk utbildningsforskning samt Fenomenografi, Variationsteori och Learning Study.

Viktiga delar av institutionens arbete är lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbete som rör skola och lärarutbildning. Det skolnära arbetet sker ofta i samverkan med exempelvis Skolverket, kommuner och enskilda skolor. Institutionen har ansvar för grundlärarprogrammet samt för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två masterprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utlyser nu en tidsbegränsad anställning som universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska. Vi söker dig med dokumenterad kompetens samt förmåga och intresse att aktivt medverka till vidareutveckling av en kreativ miljö där forskning, utbildning och samverkan samspelar och stödjer varandra.

Ämne

Ämnesdidaktik med inriktning mot svenska

Ämnesbeskrivning

Ämnesdidaktik är ett ämne, där undervisningens, lärandets och utbildningens villkor, processer och resultat studeras med utgångspunkt i ett innehåll. Detta innehåll kan vara ett avgränsat undervisningsområde, till exempel ett skolämne eller ett universitetsämne, men kan också vara ett ämnesövergripande eller tematiskt område. Den aktuella anställningen gäller ämnesdidaktik med inriktning mot svenska.

Arbetsuppgifter

Anställningen är i huvudsak inriktad mot undervisning i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska inom ramen för Grundlärarprogrammet F-3 och 4-6. Här uppmärksammas bland annat språkliga och kulturella förutsättningar att bli delaktig i skola och samhälle liksom frågor om meningsskapande genom olika uttrycksformer Anställningen kan även inkludera medverkan i verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna. I arbetsuppgifterna ingår också för-och efterarbete av kurser. Den sökande ska kunna undervisa på svenska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

För behörighet till den aktuella anställningen krävs dels en lärarexamen, dels en magisterexamen i relevant utbildningsvetenskapligt ämne eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För behörighet krävs även förtrogenhet med och erfarenhet av undervisning i grundskolan och/eller gymnasieskolan.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid tillsättningen av anställning kommer vi att fästa särskild vikt vid lärarexamen, ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska, pedagogisk skicklighet samt tidigare erfarenheter av undervisning och handledning från universitet och högskola. Du ska kunna undervisa på svenska. Arbete som förstelärare är meriterande, liksom högskolepedagogisk utbildning.

Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet. I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal, www.gu.se/ledigaanstallningar, genom att trycka på knappen ”Ansök”.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2020-04-16 

 

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Heltid