arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetsadjunkt i affärsrätt med inr. mot skatterätt och redovisning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juli

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar härmed en anställning som
Universitetsadjunkt i affärsrätt med inriktning mot skatterätt och redovisning - tillfälligt uppdrag
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Anställningens omfattning

Anställningen är timarvoderad och omfattningen bestäms efter överenskommelse.

Tillsättningsprogram

Avdelningen för Affärsrätt hör till filosofisk fakultet och har ca 20 anställda. Inom avdelningen bedrivs såväl utbildning som forskning. Utbildningen bedrivs inom det affärsrättsliga fältet med affärsjuridiska kandidat- respektive masterprogram. Därtill ges kurser inom civilekonomprogrammet, det internationella civilekonomprogrammet, andra utbildningsprogram inom tekniska högskolan och filosofiska fakulteten samt fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

För denna anställning består arbetsuppgifterna av att delta i och leda undervisning inom området skatterätt och dess koppling till redovisningsrätten. Arbetet består därvid huvudsakligen av undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå. Även undervisning inom närliggande ämnesområden kan förekomma.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom det skatterättsliga området, framför allt vad gäller sambandet beskattning/redovisning, är ett krav för anställningen. Tidigare erfarenhet från handledning av kandidatuppsatser inom skatterätt är ett krav för anställningen. Undervisnings- och handledningserfarenhet inom associationsrätt är meriterande för anställningen.

Starttid bestäms efter överenskommelse.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehållet för anställningen och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Ämnesfördjupning skall ha visats genom skicklighet i att omsätta material och kunskaper inom anställningens fördjupning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.Lön
Lön regleras utifrån IEIs rekommenderade ersättningar vid timtjänstgöring.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat