arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd med fokus på förskolans värdegrundsuppdrag

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juli

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Observera att detta är en förkortad annons. Läs annonsen i sin helhet och en mer utförlig beskrivning av oss som arbetsgivare, vårt erbjudande, villkor och vår ansökningsprocess på vår hemsida: https://www.skolverket.se/jobb

Om arbetet

Skolverket söker ett undervisningsråd som ska arbeta med att ta fram informations- och stödmaterial så som till exempel kompetensutvecklings- och stödmaterial för förskolepersonal. Du kommer att arbeta på Enheten för processtöd och värdegrundsarbete som ansvarar för genomförandet av flera olika regeringsuppdrag med fokus på värdegrundsfrågor. Tjänsten har ett särskilt fokus på förskolans värdegrundsuppdrag.  I tjänsten ingår även att arbeta med kompetensutveckling inom specialpedagogik riktad mot förskolan. Arbetet innefattar även olika enhetsövergripande insatser såsom till exempel remissvar, beredningsarbeten och deltagande i olika referensgrupper och nätverk.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med kollegor och i dialog med huvudmän men också ansvara för att självständigt driva arbetsuppgifter framåt. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna kan också medföra vissa resor, framför allt inom Sverige.

Vi söker dig som har

 • Akademisk examen inom förskolepedagogik eller annan för uppdraget relevant examen
 • Flerårig erfarenhet av att arbeta som förskollärare
 • Dokumenterade kunskaper om och verksamhetsnära erfarenhet av arbete med förskole- eller skolutveckling med särskilt fokus på värdegrundsuppdrag, som exempelvis att främja jämställdhet, hbtqi-perspektiv och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt inkludering och stödinsatser i förskolan
 • Erfarenhet av att utforma, planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare och övrig personal som arbetar i förskola
 • God kännedom om förskolans styrdokument och om förskolans förutsättningar och behov.
 • Kännedom om aktuell och relevant förskole- och skolutvecklingsforskning
Det är meriterande med erfarenhet av ledarskap i förskolan från till exempel tjänst som utvecklingsledare eller förskolechef/rektor samt av att ha arbetat med förskole- och/eller värdegrundsfrågor på huvudmannanivå eller inom annan statlig myndighet. Det är också meriterande att ha erfarenhet av att ha arbetat inom andra delar av skolväsendet, ha erfarenhet av att arbeta med implementeringen av förskolans reviderade läroplan, ha arbetat med specialpedagogiska frågor inom förskolan och att ha arbetat för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.  Vi ser också gärna att du har erfarenhet av samverkan med andra organisationer, lärosäten och nätverk i utbildningsfrågor.

Tjänsten innebär både interna och externa kontakter och det är därför viktigt att du har en mycket god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och kan prioritera, organisera och hantera uppgifter på egen hand såväl som i samspel med andra. Du är lyhörd, noggrann och systematisk och har lätt för att sätta dig in i och analysera nya situationer. Du är flexibel och lösningsorienterad. Du känner dig bekväm med att representera Skolverket och att förmedla komplexa budskap i större sammanhang. Du är trygg i dig själv och uppfattas som en generös kollega som aktivt bidrar till såväl kunskapsöverföring som ett tillåtande klimat i arbetsgruppen. Arbetet ställer stora krav på din muntliga och skriftliga språkbehandling, främst på svenska men också på engelska.

Vilka är vi?
Enheten för processtöd och värdegrundsarbete är en av åtta enheter inom avdelningen för skolutveckling. Enheten arbetar med riktade insatser för att stärka huvudmäns förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Enheten arbetar också med flera olika regeringsuppdrag med fokus på skolans värdegrundsarbete. Enheten tar fram kompetensutvecklingsinsatser, stödmaterial och andra utvecklingsinsatser inom ramen för det nationella skolutvecklingsprogrammet Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande och skolutvecklingsprogrammet Kunskaper och värden.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 30 juli. Observera att detta är en förkortad annons. Läs annonsen i sin helhet på www.skolverket.se/jobb 

Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen.

Tjänsterna är placerade i Solna Business Park.

Varmt välkommen med din ansökan till oss! 

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat