arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd med ansvar för gymnasieskolans nationella prov i svenska

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  17 juli

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Enheten för nationella prov söker ett undervisningsråd med ansvar för nationella prov i svenska på gymnasial nivå, det vill säga inom kurserna svenska 1 och svenska 3. Arbetet präglas i hög grad av det regeringsuppdrag som syftar till att digitalisera proven och utveckla provens kvalitet utifrån det ramverk som Skolverket har beslutat. Både prov och bedömningsstöd konstrueras vid de lärosäten som Skolverket samarbetar med. Provansvarigt undervisningsråd arbetar nära lärosätet och tillsammans med provansvariga undervisningsråd som ansvarar för andra ämnen. 

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor.

Arbetsuppgifter omfattar bland annat att:

 • ta fram och följa upp överenskommelser och budget mellan lärosätet och Skolverket om uppdrag att konstruera och utveckla nationella prov.
 • följa uppdragets utförande genom kontinuerliga avstämningar med lärosätet
 • driva utveckling kring de nationella prov och bedömningsstöd som ansvaret omfattar i enlighet med det ramverk som Skolverket har tagit fram.
 • ansvara för att driva utveckling av nationella prov och bedömningsstöd i linje med Skolverkets digitaliseringsprojekt för de nationella proven
 • vara aktiv och drivande i att hitta lösningar för hur digitala prov kan utformas och utvecklas
 • ansvara för att driva utveckling i övrigt arbete inom och utom enheten som är utöver provuppdraget, bl.a. genom kvalitetsgranskning av andra produkter på Skolverket.
 • finnas tillgänglig tillsammans med Skolverkets övriga resurser, för målgrupperna kring frågor som rör det egna ansvarsområdet.
 • ta fram texter som rör det egna ansvarsområdet och vid behov ta fram texter kring bedömning och nationella prov till andra enheter och avdelningar.
 • omvärldsspaning genom att ta del av relevant forskning, nya rön samt genom att lyssna in målgrupperna i relevanta medier och forum.
Arbetet är omväxlande och innebär kontakter med många människor och institutioner. Du representerar Skolverket i frågor inom ditt arbetsområde.

Vi söker dig som har:

 • lärarutbildning med inriktning mot svenska på gymnasial nivå
 • gedigen erfarenhet av att arbeta som lärare i svenska på gymnasial nivå
 • gedigen erfarenhet av bedömning och stort intresse för bedömningsfrågor
 • aktuell kunskap om it-användning i skolan och har arbetat med digitala former för bedömning
 • god kännedom om skolans styrdokument
 • dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
 • akademiska studier med inriktning mot bedömning, till exempel testteori
 • erfarenhet av att arbeta med de nationella proven på en övergripande nivå
 • erfarenhet av undervisning inom komvux
 • erfarenhet av digitalisering i skolan på en övergripande nivå
 • forskningsbakgrund, särskilt inom bedömning eller ämnesdidaktik
Med tanke på de många kontakter som arbetet innebär är det viktigt att du har en mycket god förmåga till samarbete och kommunikation. Du har ett strukturerat arbetssätt och du trivs när du får växla mellan att arbeta helt självständigt och att ingå som medlem i ett team. Arbetsuppgifterna är komplexa, varför det är viktigt att du har en god analytisk förmåga. Arbetet innebär en del resor, främst till aktuellt lärosäte som är beläget i Uppsala.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten för nationella prov har expertiskunskap inom kunskapsmätningar och bedömningsfrågor. Enheten ansvarar för att beställa, kvalitetssäkra, distribuera och digitalisera nationella prov och bedömningsstöd för samtliga skolformer. Utvecklingen av de nationella proven görs av lärosäten på uppdrag av och i nära samarbete med Skolverket.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 17 juli 2020. Intervjuer är planerade till vecka 34 och 35. Vi ser gärna tillträde så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Vi sitter i nya, fina lokaler i Solna Business Park.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat