arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd med ansvar för grundskolans nationella prov i engelska

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  17 juli

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Om arbetet


Enheten för nationella prov söker ett undervisningsråd med ansvar för nationella prov i engelska för grundskolan, det vill säga årskurs 6 och årskurs 9. Arbetet präglas i hög grad av det regeringsuppdrag som syftar till att digitalisera proven och utveckla provens kvalitet utifrån det ramverk som Skolverket har beslutat. Både prov och bedömningsstöd konstrueras vid de lärosäten som Skolverket samarbetar med. Provansvarigt undervisningsråd arbetar nära lärosätet och tillsammans med provansvariga undervisningsråd som ansvarar för andra ämnen.

Utöver provansvaret i engelska kommer en del av tjänsten finnas i den försöksverksamhet som pågår fram till och med 2021 och som är en del av projektet att digitalisera de nationella proven. Du deltar i Försöksverksamhetens arbete, det vill säga planerar och utformar försök med digitala prov som kommer att genomföras i skolorna inom försöksverksamheten. Ditt arbete kretsar också kring att studera hur bedömningen av proven uppfattas av rektorer, lärare och elever.

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor.

Arbetsuppgifter omfattar bland annat att:

 • ta fram och följa upp överenskommelser och budget mellan lärosätet och Skolverket om uppdrag att konstruera och utveckla nationella prov
 • följa uppdragets utförande genom kontinuerliga avstämningar med lärosätet
 • driva utveckling kring de nationella prov och bedömningsstöd som ansvaret omfattar i enlighet med det ramverk som Skolverket har tagit fram
 • driva utveckling av nationella prov i linje med Skolverkets digitaliseringsprojekt för de nationella proven
 • vara aktiv och drivande i att hitta lösningar i Skolverkets provplattform för hur digitala prov kan utformas och utvecklas
 • ta ansvar för att tillsammans med Skolverkets övriga resurser besvara och hantera frågor som rör provplattformen
 • omvärldsspaning genom att ta del av relevant forskning, nya rön samt genom att lyssna in målgrupperna i relevanta medier och forum
 • Under den tid som försöksverksamheten pågår bidra till att förbereda försök hos skolorna och efter genomförda försök delta i analysarbetet
Arbetet är omväxlande och innebär kontakter med många människor och institutioner. Du representerar Skolverket i frågor inom ditt arbetsområde.

Vi söker dig som har:

 • lärarutbildning med inriktning mot engelska i grundskolan
 • gedigen erfarenhet av att arbeta som lärare i engelska
 • gedigen erfarenhet av bedömning och stort intresse för bedömningsfrågor
 • aktuell kunskap om it-användning i skolan och har arbetat med digitala former för bedömning
 • god kännedom om skolans styrdokument
 • dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
 • akademiska studier med inriktning mot bedömning, till exempel testteori
 • erfarenhet av att arbeta med de nationella proven på en övergripande nivå
 • erfarenhet av digitalisering i skolan på en övergripande nivå
 • forskningsbakgrund, särskilt inom bedömning eller ämnesdidaktik
Med tanke på de många kontakter som arbetet innebär är det viktigt att du har en mycket god förmåga till samarbete och kommunikation. Du har ett strukturerat arbetssätt och du trivs när du får växla mellan att arbeta helt självständigt och att ingå som medlem i ett team. Arbetsuppgifterna är komplexa, varför det är viktigt att du har en god analytisk förmåga. Arbetet innebär en del resor, främst till aktuellt lärosäte som är beläget i Göteborg.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 17 juli 2020. Intervjuer är planerade till vecka 34 & 35. Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Kontoret finns i Solna Business Park. Vi ser gärna tillträde så snart som möjligt.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat