arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Undervisningsråd inriktning processtöd mot förskola och skola

 • Yrkesroll

  Undervisningsråd

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux i att lyckas med detta uppdrag. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

Nu söker vi två undervisningsråd med bred erfarenhet från skolutvecklingsarbete på olika nivåer. Tjänsterna kommer vara placerade på en enhet som i dagsläget bland annat har i uppdrag att ge processtöd till utvalda huvudmän inom regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. Utöver det riktade stödet arbetar enheten med att ta fram och erbjuda generella skolutvecklingsinsatser med fokus på specialpedagogik, extra anpassningar och särskilt stöd.

Om arbetet

Skolverket arbetar på uppdrag av Regeringen med att stödja förskolor och skolor med särskilt svåra förutsättningar i riktade insatser. De medarbetare vi söker kommer tillsammans med sina kollegor att stödja verksamheter från förskola till gymnasiet.

Arbetet inom Samverkan för bästa skola innebär att Skolverkets medarbetare genom dialog med utvalda huvudmän och skolor/förskolor stödjer deras arbete med att analysera sina utvecklingsbehov samt identifiera relevanta utvecklingsinsatser utifrån de lokala behoven. Insatserna syftar till förbättrade kunskapsresultat i de utvalda skolorna och förbättrad måluppfyllelse i de utvalda förskolorna, ökad likvärdighet inom och mellan huvudmannens verksamheter samt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmanna- och enhetsnivå. På sikt kan uppdraget komma att breddas och påverkas av nya regeringsuppdrag och/eller Skolverkets erbjudande om kvalitetsdialoger med samtliga skolhuvudmän i landet.

En stor del av arbetet sker tillsammans med kollegor. Medarbetarna är organiserade i team som gemensamt ansvarar för kvalitetssäkring av dialog och överenskommelser. Du kommer även att arbeta en del på egen hand, t.ex. med att upprätta avtal samt läsa in och sammanställa underlag inför överenskommelser med huvudmän och insatsutförare. I perioder är arbetsbelastningen hög och arbetsuppgifterna medför en hel del resor inom landet. 

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar och goda semester- och pensionsvillkor. Skolverket har lokaler i Solna Business Park och det finns möjlighet att göra överenskommelse om distansarbete på upp till 50 procent om arbetsuppgifterna tillåter. 

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen inom pedagogik, statsvetenskap, juridik, beteendevetenskap eller psykologi,
 • god kunskap om styrsystemet och författningar som rör förskolan och skolan,
 • dokumenterade kunskaper om, och verksamhetsnära erfarenhet av, systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling inom kommunal och/eller enskild förskole- eller skolverksamhet,
 • erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på minst två nivåer (verksamhetsnivå, skolledningsnivå, huvudmannanivå, regional och/eller nationell nivå) med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten samt
 • god förmåga att, genom dialog, vägleda och ge stöd i såväl allmänna didaktiska frågor som styrnings- och organisationsfrågor, kvalitetsfrågor och skoljuridiska frågor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med flera skolformer.  Det är även meriterande om du har bedrivit eller deltagit i forskningsarbete inom relevanta områden samt om du har erfarenheter av samverkan med organisationer, lärosäten och internationella nätverk i utbildningsfrågor.

Arbetet ställer stora krav på din kommunikativa förmåga, och du har förmågan att tydliggöra och förmedla kunskap samt leda möten och workshoppar som öppnar för dialog. Du har lätt för att samarbeta med olika personalkatego­rier och är lyhörd, respektfull och nyfiken i möten och samtal. Tjänsten kräver att du är analytisk, initiativrik och kan driva uppgifter till ett avslut. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta som tjänsteman i en politiskt styrd organisation och känner dig bekväm med att representera Skolverket utåt. Vi kommer att fästa stor vikt vid lämpliga personliga egenskaper. 

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?
Enheten ansvarar för processtöd inom ramen för Skolverkets stora uppdrag Samverkan för bästa skola samt för skolutvecklingsuppdrag inom området specialpedagogik, extra anpassningar och särskilt stöd. Enheten tillhör avdelningen för skolutveckling som ansvarar för att stödja alla skol- och verksamhetsformer inom skolväsendet genom nationella insatser t.ex. i skolutvecklingsprogram. 

Upplysningar och ansökan

Tjänsterna är tillsvidareanställningar, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Önskat tillträde för tjänsten är januari 2023.

Arbetspsykologiska tester kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen och genomförs innan intervju. Du kommer då få ett mejl med en inbjudan till testerna, detta mejl kan ibland hamna i skräpposten så vi ber dig hålla utkik även där. 

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ställer vi utvalda urvalsfrågor när du registrerar din ansökan. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Läs gärna igenom ansökningsformuläret innan och förbered dina svar för att göra ansökan. 

Varmt välkommen med din ansökan till oss senast 5 oktober!

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Adrian Forssander 08-527 338 79
(Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Undervisningsråd

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat