arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Underrättelseanalytiker till Insatsstaben

 • Yrkesroll

  Officer

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Insatsstaben söker en operativ underrättelseanalytiker med inriktning mot sjöstridskrafter.

Befattningen erbjuder

I befattningen som operativ underrättelseanalytiker kommer du bedriva operativ bearbetning och analys avseende främmande stridskrafter i Sveriges närområde. Arbetet genomförs tätt tillsammans med kollegor med olika yrkesbakgrunder i syfte att skapa en helhetsbild till stöd för beslut på operativ nivå. Som operativ analytiker arbetar du såväl kortsiktigt med att stödja den operativa lägesbilden som långsiktigt med bland annat stöd till verkansprocessen. I befattningen ingår även planering och koordinering av inhämtning. Du kommer samverka med andra myndigheter samt med strategisk och taktisk nivå inom myndigheten.

Om enheten
Underrättelsesektionen vid Insatsstaben är en sektion inom INSS J2 som består av analytiker med olika verksamhetsbakgrunder, analytiker inom radarunderrättelser samt seniora analytiker. Verksamheten består av att tolka och analysera militära fenomen och dra operativa slutsatser kring dessa samt generera inhämtningsbehov som vi själva eller andra kan svara på. Sektionens arbete syftar till att skapa rätt beslutsunderlag, i rätt tid, till beslutsfattare på operativ nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Produktion av operativ lägesbild avseende främmande stridkrafter.
Föredra densamma för operativ chef i syfte att stödja verksamhet relaterat till territoriell intigritet och inhämtning samt beskriva utvecklingen avseende främmande stridskrafter.

Som underrättelseanalytiker kommer ditt arbete huvudsakligen bestå av strukturerande- och genererande bearbetning avseende militära fenomen, planering och koordinering av inhämtning samt deltagande i grundoperationsplaneringen. Efterhand kan du komma att involveras i metodutvecklande projekt samt framtagandet av särskild rapportering.

Kvalifikationer
 • Officersexamen/specialistofficersexamen
 • Flerårig erfarenhet inom underrättelse- och säkerhetstjänst gärna på stabsnivå
 • Kunskaper om sjöstrid, amfibieoperationer samt gemensam strid
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt god förmåga att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till information

Meriterande


Det är önskvärt för befattningen att du har:
 • Formell underrättelseutbildning vid exempelvis FMUndSäkC
 • Erfarenhet av tjänstgöring vid central stab och stabsarbete
 • Kunskaper i ryska språket
 • Goda IT-kunskaper avseende Officepaketet, databaser och GIS
Personliga egenskaper
Rätt underlag, i rätt tid med rätt detaljeringsgrad till rätt mottagare är det mål sektionen strävar mot. Det innebär att tidpunkten när underlaget skall lämnas alltid är styrande för analysens djup och omfattning vilket kräver att du som person är strukturerad och kan arbeta under tidspress. Som person ser vi att du är engagerad och nyfiken. I arbetet ingår tät samverkan såväl inom som utom sektionen vilket kräver god social kompetens, prestigelöshet samt ett ödmjukt förhållningssätt. Du skall ha ett högt säkerhetsmedvetande samt tillämpa Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Som officer i Försvarsmakten skall du utöva tre timmars fysisk fostran i veckan på arbetstid. Träningskläder, ersättning för kostnad av läkarbesök, upp till sju veckor semester per år och generösa arbetstidsavtal.
Flexibla arbetstider tillämpas.
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort: Stockholm
Anställningsform: tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Övlt Pontus Johansson
INSS J2 C UND
0708967320
Pontus.1.johansson@mil.se

Fackliga företrädare:
Arne Nilsson
OF HKV
Nås via växeln på 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Officer

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat