arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två universitetslektorer i historia

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 12 tillsvidareanställda varav 4 är professorer.

Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov.

Arbetsuppgifter: Anställningen innehåller i huvudsak undervisning på grundnivå i Historia, vilket inbegriper kurser på ämneslärarprogrammet. Flera av kurserna ges med distributionsform Distans, varför förtrogenhet med såväl campusundervisning som webbaserade lärplattformar är en fördel. Mittuniversitetet använder Moodle som lärplattform. Tjänstgöring under sommarterminen kan komma i fråga. I anställningen ingår även tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.  

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/styrdokument/Verksamhetsstod/Personal/Anstalla-personal/Regel/Mittuniversitetets-anstallningsordning/, https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/">https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.

Tidigare erfarenhet av undervisning på grundkurser i historia på campus och distans är meriterande.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69 eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning 80 % med tillträde 2020-02-01 eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2021-01-31.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/">https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).  

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-11-30.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.