arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två universitetslektorer i djurmiljö och byggnadsfunktion

 • Yrkesroll

  Universitetsrektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  23 januari

Om jobbet

Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för biosystem och teknologi rekryterar två lektorer inom ämnesområdet djurmiljö och byggnadsfunktion. De två lektorerna förväntas bidra till utvecklingen av pågående och nya interdisciplinära samarbeten inom institutionen och universitetet, samt med andra partners inom och utanför den akademiska sfären.

Ämnesbeskrivning

Ämnet för de båda anställningarna är lantbruksvetenskap med specialisering inom djurproduktionssystem, interaktioner mellan djur och deras miljö samt tekniska lösningar for jordbrukets byggnader. Syftet med dessa två anställningar är att utveckla kunskapen inom t.ex. hållbara och innovativa byggnader för djur, klimatpåverkan på produktions-, sport- och sällskapsdjur, strategier för klimatanpassning och klimatmotverkande åtgärder inom djurproduktion, automatisk övervakning av djur och/eller interaktioner mellan djur och det omgivande landskapet. Forskningserfarenhet i relation till de globala hållbarhetsmålen och djurvälfärd är relevant för utvecklingen av ämnet och ämnesområdet. Olika typer av teknologiska lösningar används och modifieras när interaktionerna mellan djur och deras miljö studeras. Därför är intresse för övervakningssystem och -metoder inom produktion, prestanda, djurhälsa och beteende är viktigt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter för de två lektorerna är att:
 • Bidra till att utveckla och stärka forskningsfältet inom ämnet
 • Bidra till att utveckla och stärka undervisning inom ämnet från grundnivå till forskarutbildning
 • Bedriva forskning, publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander
 • Bedriva undervisning inklusive administration, handledning och examination på grund- och avancerad nivå
 • Medverka i och utveckla forskningssamarbeten inom och utanför SLU och i internationella nätverk
 • Medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom ämnesområdet, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
 • Utveckla och stärka samarbete och samverkan med omgivande samhälle
 • Kommunicera vetenskapliga resultat inom den akademiska sfären, såväl som till det omgivande samhället
 • Utveckla och leda en forskargrupp
En av de två lektorerna kommer att leda ämnesområdet, vilket innebär ansvar för ämnesområdets personal och ekonomi.

Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Lektorerna kommer att kunna utföra de flesta arbetsuppgifterna på engelska. Eftersom universitetet är svenskspråkigt, förväntas de anställda kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år efter anställningens början. Institutionen kommer att stödja de anställda att uppnå detta.

Behörighet

Den sökande ska:
 • Inneha doktorsexamen som inom teknologi, byggnadskonstruktion, husdjursvetenskap, agroekologi, agronomi, biologi, veterinärmedicin, eller annat för utlysningen relevant ämne
 • Uppvisa pedagogisk skicklighet i undervisning och handledning på grund-, avancerad- och doktorandnivå inom ett för utlysningen relevant ämne
 • Inneha pedagogisk utbildning motsvarande minst tio veckor heltid eller motsvarande kunskap tillägnad på andra sätt
 • Uppvisa en stark publikationslista inom ett för utlysningen relevant ämne
 • Uppvisa förmåga att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens inom ett för utlysningen relevant ämne
 • Ha dokumenterad erfarenhet av tillämpad forskning inom ett för utlysningen relevant ämne
 • Ha dokumenterad erfarenhet av samarbete och samverkan med avnämare inom branschen och/eller andra samhälleliga institutioner och organisationer
 • Ha goda kunskaper i engelska samt gärna i svenska eller annat skandinaviskt språk
 • Ha dokumenterad erfarenhet av ledarskap inklusive ekonomiskt ansvar och personalansvar ska tydligt framgå i ansökan för sökande som kandiderar för ledarskapet av ämnesområdet

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna för denna anställning kommer i första hand att baseras på i vilken grad den sökande besitter de för tjänsten angivna kvalifikationerna.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer följande att beaktas:
 • Förmåga att publicera i relevanta och etablerade vetenskapliga tidskrifter inom ämnet
 • Förmåga att initiera och genomföra excellent forskning i ämnet
 • Förmåga att kontinuerligt erhålla extern forskningsfinansiering i ämnet
 • Förmåga att genomföra tillämpad eller tillämpningsnära forskning i samverkan med avnämare inom branschen
 • Skicklighet i att leda och utveckla en forskargrupp
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer följande att beaktas:
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom ett för utlysningen relevant ämne
 • Erfarenhet av handledning av studenter och doktorander samt examination av studenter
 • Förmåga att integrera forskning och att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen
 • Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
Vid bedömningen av andra färdigheter kommer följande att beaktas:
 • Erfarenhet av moderna undervisningsmetoder, så som digitala verktyg och e-baserad undervisning är meriterande
 • Kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
 • Kontakter med avnämare inom branschen och/eller andra samhällsorganisationer med värde för ämnesområdet och institutionen
Vid bedömning av kandidatens kvalifikationer kommer lika stor vikt att läggas på undervisnings- och forskningsskicklighet.

Efter bedömningsgrunderna kommer även personliga egenskaper och personlig lämplighet att beaktas.

Sista ansökningsdatum:

2023-01-23

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitetsrektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat