arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två universitetsadjunkter i pedagogik

 • Ort

  Sundsvall

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Avdelningen för utbildningsvetenskap innehåller tre ämnen, där det största ämnet är pedagogik och de övriga två är samhällskunskap och bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet.
Det nationella rektorsprogrammet finns också vid avdelningen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter 
Till arbetsuppgifterna hör undervisning i pedagogik inom lärarutbildningarna, företrädesvis förskollärarutbildningen.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetsadjunkt i pedagogik är den som avlagt högskoleexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp pedagogik, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt visat pedagogisk skicklighet (MIUNs anställningsordning). Erfarenhet av undervisning i pedagogik, främst inom förskollärarutbildning, är meriterande liksom erfarenhet av arbete med verksamhetsförlagd utbildning. Vidare är erfarenhet av kursansvar samt arbete med digitala lärplattformar meriterande. För tjänsten krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Särskild omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten. Denna avser planering, genomförande och utvärdering av undervisning. Ovan nämnda behörighetskrav samt den vetenskapliga skickligheten bedöms också. Detta görs genom en sammanvägning av åberopade erfarenheter och intyg.

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare, heltid, 6 månaders provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Lena Ivarsson Lena.Ivarsson@miun.se eller 010-142 80 44 och studierektor Marie Frykland marie.frykland@miun.se  eller tfn: 010-1428319. Se även avdelningens hemsida miun.se/utv/

Ansökan: Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet inom pedagogik som är av särskild betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-12-16.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.