arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två skogsarbetare till Naturförvaltningen

 • Yrkesroll

  Skogsarbetare, motormanuell avverkning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en av 340 statliga myndigheter. Vi är direkt underställda regeringen och arbetar med många olika uppgifter inom natur och miljö, landsbygd och samhällsutveckling. Vi samverkar med statliga myndigheter, region, kommun, näringsliv och organisationer i länet och verkar för att nationella mål får genomslag regionalt. Vi arbetar med hållbar utveckling i ett Kronoberg för alla. Länsstyrelsen leds av landshövdingen som är myndighetschef. Vi är ca 200 medarbetare inom olika verksamhetsområden, där vi på olika sätt är samhällsbyggare, kunskapsförmedlare och rättsgaranter. För oss är det viktigt att vår värdegrund och vår vision om att vara ett föredöme är levande verktyg som tar oss framåt i vårt sätt att tänka och agera. Vägen till Visionen går genom våra fyra strategier; Bygga en modern mänsklig myndighet...Med fokus för dem vi är till för...Genom ett tvärsektoriellt arbetssätt...Tillsammans med andra.

Miljövårdsenheten verkar för en ekologisk hållbar utveckling genom att skydda människors hälsa och miljö samt värna, vårda och visa naturen. Miljövårdsenheten svarar för den statliga förvaltningen inom miljöområdet i länet. Uppgifterna genomförs så att nationella mål får genomslag samtidigt som hänsyn tas till våra regionala förhållanden och förutsättningar. Inom enheten finns fem funktioner: naturförvaltning, miljöskydd, naturskydd, vattenvård och miljöstrategiska funktionen. På hela enheten finns cirka 60 medarbetare.

Tjänsterna är placerade på Naturförvaltningsenheten på Miljöavdelningen. Enheten arbetar med skötsel av naturreservat och andra skyddade områden, både med avseende på naturvärden och friluftsliv.

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsterna innebär att arbeta med praktiska åtgärder mot granbarkborre i skyddade områden. Barkborreangreppen har ökat i omfattning sedan 2018 och riskerar att skada såväl naturvärden i skyddade områden som sprida sig lokalt runt vissa naturreservat. I vissa områden krävs manuella eller motormanuella insatser för att begränsa skadorna, varför länsstyrelsen nu väljer att förstärka organisationen för att arbeta med de praktiska delarna av arbetet.
Arbetsuppgifterna omfattar kartläggning och dokumentation av angrepp, hantering av barkborrefällor samt motormanuell och manuell fällning och barkning av angripna granar i områden där inga andra åtgärder är lämpliga. Arbetet kommer att fokuseras på ett antal utvalda områden i alla delar av länet.
Arbetsuppgifterna är till allra största delen förlagda i fält. För att säkerställa en god arbetsmiljö och säkra arbetsförhållanden kommer arbetet alltid att ske i par. Planering och prioritering av arbetsuppgifter sker i samråd med ansvariga naturvårdsförvaltare. Resor sker över hela länet.

KVALIFIKATIONER

Skogligt yrkesgymnasium eller motsvarande.
Genomgången utbildning för motorsåg minst nivå C och röjsåg minst nivå RB/RARB (utbildningsbevis ska uppvisas).

B-körkort krävs.

Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och systematiskt, samarbeta med arbetskamrater och hålla god ordning. Som länsstyrelsens ansikte utåt är det viktigt att du kan uppträda på ett professionellt och respektfullt sätt mot markägare, närboende, besökare och andra. Du arbetar säkert och upprätthåller de rutiner vi kommit överens om. Du är flexibel och kan prioritera och planera om när det behövs. Du följer instruktioner och frågar om det du inte vet. Du har intresse av och grundläggande förståelse när det gäller naturvårdsfrågor och lockas av ett arbete med frihet under ansvar.

Meriterande för tjänsterna är

- Dokumenterad yrkeserfarenhet av praktiskt skogsarbete
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med naturvård

ÖVRIGT

Hos oss är det nämligen viktigt att alla känner sig välkomna och värdefulla. Förutom viktiga arbetsuppgifter ser vi kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid som en självklarhet. Vi gillar olika, välkomnar mångfald och ser kunskaper i minoritetsspråk som värdefullt.

Vi undanber oss vänligt alla erbjudande om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsarbetare, motormanuell avverkning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse, upphör: 6 månader.